· 

"Cultuur is als ademen: je mist het pas als het er niet meer is”.

'Draaiende vrouw’ van Maite Duval. (Foto: Aangeleverd) De Klaroen
'Draaiende vrouw’ van Maite Duval. (Foto: Aangeleverd) De Klaroen

Het College van B&W (bestaande uit PAB, CU/SGP en CDA), is voornemens flinke bezuinigingen los te laten op de culturele sector van Papendrecht. Te denken valt aan de bibliotheek, het theater en de beeldenboulevard / stichting Beeldenpark Drechtoevers. Recent lazen wij over de gevolgen van bezuinigingen bij de stichting Beeldenpark Drechtoevers een artikel in de Klaroen van 8 februari jl. Het artikel kunt u hieronder lezen.


Wij citeren vanaf deze plek graag uit dat artikel de heer Bas den Hartog, voorzitter van het bestuur van de stichting Beeldenpark Drechtoevers: “Anders dan in een museum mogen de beelden ook aangeraakt worden. Het voelen van de vorm en het materiaal in de buitenlucht geven een extra dimensie aan de beleving. De belangstelling voor de exposities is in de afgelopen jaren dan ook alleen maar toegenomen, en de beeldende kunst langs de rivieroevers is inmiddels onmisbaar voor de culturele uitstraling van Papendrecht. Cultuur is als ademen: je mist het pas als het er niet meer is”.

artikel het Kontakt 08-02-2021.pdf
Adobe Acrobat document 397.2 KB
OP -bezuinigingen groenbeleid.pdf
Adobe Acrobat document 151.7 KB
OP -bezuinigingen sport.pdf
Adobe Acrobat document 151.8 KB
OP -bezuinigingen cultuursector.pdf
Adobe Acrobat document 153.9 KB
OP -bezuinigingen huisvesting.pdf
Adobe Acrobat document 151.6 KB
OP -bezuinigingen verenigingen.pdf
Adobe Acrobat document 151.5 KB
OP -bezuinigingen gemeentelijke organisa
Adobe Acrobat document 151.6 KB
OP -bezuinigingen op subsidies.pdf
Adobe Acrobat document 151.5 KB
OP -bezuinigingen volksgezondheid.pdf
Adobe Acrobat document 151.6 KB

Naast vragen over het cultuurbeleid hebben we nog vragen over andere beleidsvelden gesteld. U leest ze hierboven. Het College heeft nu 30 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.