· 

College steunt hardvochtige bezuinigingen op sociale zaken

Arno Janssen, Papendrechts Algemeen Belang
Arno Janssen, Papendrechts Algemeen Belang
Corine Verver, Papendrechts Algemeen Belang
Corine Verver, Papendrechts Algemeen Belang
Pieter Paans, CDA
Pieter Paans, CDA
Kees de Ruijter, ChristenUnie
Kees de Ruijter, ChristenUnie

De ongemakkelijke waarheid is dat het College van B&W van Papendrecht het Drechtstedenbestuur steunt bij de keuze voor hardvochtige bezuinigingen op de in sociaal opzicht zwakste mensen in de samenleving.

 

Nu liggen er in de Drechtsteden voorstellen van een conservatief en visieloos bestuur op tafel om de bezuinigingen hoofdzakelijk ten laste te brengen van de sociaal zwaksten in de samenleving. Door deze bezuinigingen toe te staan zijn we in één klap weer terug bij af wat betreft het voorkomen van duurdere zorg. In onze ogen niet acceptabel en onverkoopbaar naar de kiezer. En bovendien: omdat de gemeenten indertijd hebben zitten blunderen bij de onderhandelingen gaan zij nu de zwaksten hiervoor laten opdraaien? Dát is allerminst fraai. Lees er meer over hier.

 

De voorstellen ter bezuiniging op het sociale domein zijn wat onze fractie betreft niet acceptabel. Indertijd hebben de gemeenten niet goed met het Rijk onderhandeld door de decentralisaties met ingang van 2015 te gaan doen (de gemeenten konden het immers beter) onder gelijktijdige bezuiniging van ruim vier miljard euro. Een reparatie hiervan met een paar honderd miljoen veranderde hier niet veel aan. Daarom hebben wij op 1 oktober een amendement ingediend. Lees er meer over hier.

 

De Papendrechtse coalitie van Papendrechts Algemeen Belang, het CDA en de combinatie ChristenUnie / SGP kiest voor een conservatief beleid dat de sociaal zwakste mensen in de samenleving keihard treft. Het College van B&W van Papendrecht verschuilt zich achter het Drechtstedenbestuur, maar heeft in de persoon van wethouder Pieter Paans (CDA) een vertegenwoordiger in het Drechtstedenbestuur, dat met volledige instemming met draconische bezuinigingsvoorstellen komt. Het is een schizofrene situatie, want het College van B&W van Papendrecht komt dan weliswaar zelf niet met de voorstellen, dat doet het Drechtstedenbestuur, maar het College van B&W van Papendrecht is er wel verantwoordelijk voor. De verbindende schakel in het Drechtstedenbestuur is wethouder Pieter Paans (CDA).

 

Het Papendrechts Algemeen Belang kiest voor het bezuinigen op de sociaal zwaksten in de samenleving. Het CDA kiest voor het bezuinigen op de sociaal zwaksten in de samenleving. De ChristenUnie / SGP, door de heer Kees de Ruijter gerepresenteerd in het College van B&W van Papendrecht, kiezen voor het bezuinigen op de sociaal zwaksten in de samenleving. De coalitie van de lokale partij PAB met de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP kiest dus voor het bezuinigen op de sociaal zwaksten in de samenleving.

 

Themabijeenkomst WMO Drechtsteden

Op donderdag 10 oktober organiseert de Regionale Adviesraad Wmo een themabijeenkomst. Het programma ziet er als volgt uit:

De Regionale Adviesraad WMO Drechtsteden nodigt u van harte uit voor de themabijeenkomst ‘Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan’. Toelichting op de regionale visie sociaal domein Drechtsteden en ophalen van voorstellen voor het uitvoeringsplan.

Datum: donderdag 10 oktober 2019

Locatie: De Salon, Landvast, Haven 4, Alblasserdam

PROGRAMMA

19.15 - 19.30 uur Inloop met koffie/ thee

19.30 uur Welkom door Pieter Struijs, voorzitter Regionale Adviesraad WMO Drechtsteden

19.35 uur ‘Iedereen een zelfstandig & volwaardig bestaan’. Toelichting op de regionale visie sociaal domein Drechtsteden door de heer Pieter Paans, regionaal portefeuillehouder WMO

Gelegenheid om vragen te stellen

20.20 uur Pauze

20.40 uur Na de visie volgt het uitvoeringsplan. Ophalen van voorstellen voor het uitvoeringsplan sociaal domein Drechtsteden door de heer David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden

21.30.uur Afsluiten en napraten met een hapje en een drankje

Meer informatie een aanmelden voor deze bijeenkomst kan.

Stuur een mail aan het secretariaat van de Regionale Adviesraad WMO

De Regionale adviesraad WMO Drechtsteden