· 

Nieuwe vragen over transformatorhuisje Havenhoofd

Omstreden trafohuisje leidt tot vragen - krantenartikelen
Omstreden trafohuisje leidt opnieuw tot
Adobe Acrobat document 386.8 KB

De fractie van OP heeft twee nieuwe vragen gesteld aan het College van b. en w..

  1. Op 10 maart jl. hebben wij een bericht gelezen dat de ACM (Autoriteit Consument en Markt) het bezwaar tegen de plaatsing van het transformatorhuisje bij Het Havenhoofd heeft afgewezen. Wat betekent deze uitspraak voor het proces rond het transformatorhuisje?
  2. Wat is de stand van zaken inzake dit dossier, gezien de meerdere bezwaren en procedures van de omwonenden?
Nieuwe vragen over het transformatorhuisje
20230322-OP-brief met Art-40 vraag over
Adobe Acrobat document 148.2 KB

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE d.d. 15 februari 2023 (reguliere aanvang 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergaderingen is via deze link te beluisteren.

 

Lijst ingekomen stukken en mededelingen.

Mevrouw HOEKSTRA heeft inzake de beantwoording van de art. 40 vragen inzake het trafohuisje begrepen dat bewoners jaren geleden gevraagd hebben dit stuk grond te mogen kopen en vraagt zich af of zij dan niet de eerst gegadigden zijn om in aanmerking te komen voor deze grond. Daarnaast vraagt zij waarom hieraan is voorbij gegaan en waarom het trafohuisje niet bij de haven is geplaatst. Tenslotte merkt zij op dat deze situatie is ontstaan doordat inwoners niet op tijd zijn geïnformeerd, terwijl het antwoord stelt dat bewoners vooraf zijn geïnformeerd (terwijl dit de vrijdag voor de maandag van plaatsing pas is gebeurd). Wethouder KOSTEN zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.

Op 23 maart heeft de fractie nog enkele aanvullende vragen aan het college van b. en w. gesteld.

Aanvullende vragen
20230323-OP-brief met aanvullende Art-40
Adobe Acrobat document 318.4 KB