· 

Derde brief inzake 'OP komt OP voor woningzoekende in de knel'

Vandaag ontvingen we weer een appje van de heer Batenburg. Bij brief van 25 januari jl. hadden wij gevraagd om urgentie in dit dossier. Kennelijk is dat niet helemaal doorgekomen. Op 13 januari wendde de heer Batenburg zich tot ons met de vraag of wij hem konden helpen. Hij maakte gewag van slecht kunnen slapen, slecht concentratievermogen en stress vanwege de situatie omdat hij ook de zorg heeft voor zijn dochter van veertien jaar. Wij adviseerden hem bij Sterk Papendrecht en bij de gemeente langs te gaan. Dat heeft hij gedaan: maar ze konden hem niet helpen. Deze week had hij een onderhoud met een ambtenaar van de gemeente. Een week later, want de ambtenaar was ziek en daardoor kon de afspraak geen doorgang vinden. En de heer Batenburg vertelt ons vandaag dat hij weer naar Sterk Papendrecht is doorverwezen. Daar is hij al geweest en men kon hem daar niet helpen. Deze zaak is nota bene uitvoerig in de media aan bod geweest.

  1. RTV Papendrecht
  2. Het Kontakt
  3. Papendrecht.net
  4. Onafhankelijk Papendrecht

Vandaag stelden we de volgende vragen aan het College van b. en w.

  • Wat is er nu voor nodig om deze zaak als gemeente Papendrecht keurig te regelen? De heer Batenburg heeft werk waardoor hij niet op elk moment van de dag kan komen opdraven bij gemeentelijke diensten die dan alleen maar kunnen melden dat hij zich bij een andere gemeentelijke dienst dient te melden.
  • Ook vragen wij ons af waarom deze zaak niet direct is aangepakt als op het niveau van de gemeenteraad een brief binnenkomt met daarboven het woord URGENT.
Brief nr.3 Printbare versie
OP brief nr.3 inzake Batenburg - woning.
Adobe Acrobat document 609.2 KB

We schreven eerder al twee brieven aan het gemeentebestuur. Vandaag schreven we een derde brief.

Brief nr.1 Printbare versie
OP brief inzake Batenburg - woning.pdf
Adobe Acrobat document 232.8 KB
Brief nr.2 Printbare versie
OP brief nr.2 inzake Batenburg - woning.
Adobe Acrobat document 698.5 KB

Antwoord van de gemeente
Antwoordbrief fractie OP inz. (woon)situ
Adobe Acrobat document 22.6 KB
Artikel gepubliceerd in Het Kontakt op woensdag 1 februari 2023
Artikel gepubliceerd in Het Kontakt op woensdag 1 februari 2023