· 

Inwoner hoeft niet voor huisuitzetting te vrezen

Naar aanleiding van de gestelde vraag van de OP fractie over de stand van zaken van het probleem, zoals verwoord is in de bijgevoegde link, kunnen wij het navolgende meedelen. De beschreven casus is iets complexer dan het in eerste instantie laat aanzien. Eén van de buurtbewoners wilde een gesprek met de burgemeester, dat is nog even afgehouden. Formeel hebben we als gemeente geen rol in deze zaak. De gemeente heeft in deze contact gelegd met Woonkracht 10 voor nadere informatie. De heer De Jong heeft geen huurovereenkomst en de aanvraag tot medehuurder heeft Woonkracht 10 op formele gronden afgewezen. De persoon staat sinds 2007 ingeschreven als woonzoekende en kan in principe relatief snel een andere passende woning krijgen, maar hij wil als alleenstaande de eengezinswoning niet uit. Woonkracht 10 is bereid te bemiddelen in het zoeken naar een andere woonruimte. Het is niet zo dat hij op straat gezet wordt. Beide partijen hebben nu een advocaat op de zaak gezet. Onlangs is bij navraag gebleken dat er geen beweging in de zaak zit. Als partijen er binnen afzienbare tijd niet uitkomen, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. [Lees de Beantwoording vraag OP erop na].

Artikel in de media
Wladimir de Jong dreigt op straat te wor
Adobe Acrobat document 389.0 KB
Beantwoording vraag OP
20221109 Beantwoording technische vragen
Adobe Acrobat document 52.8 KB

Wladimir de Jong dreigt op straat te worden gezet: “Ik ben echt ten einde raad!”

23 september 2022 • 11:00 door Hans Huisman

 

PAPENDRECHT - Ongeveer 9 jaar geleden beging Wladimir de Jong (45) een stomme fout, als gevolg van financiële problemen. Na zijn taakstraf trok hij bij zijn moeder in huis, om zodoende een nieuwe start te kunnen maken.

 

Wladimirs moeder was al lange tijd ziek, en op deze manier kon hij haar helpen en voor haar zorgen. Andersom zorgde zijn moeder voor een veilig onderkomen voor hem en zijn zoon. Ook kreeg Wladimir de kans om zijn financiële problemen op orde te krijgen.

 

Gezien zijn moeders slechte gezondheid leek het haar en Wladimir een goed idee als hij zich inschreef als medehuurder van het huis. Want dan zou hij na haar overlijden in het huis kunnen blijven wonen. Begin 2022 hebben ze hiervoor een aanvraag gedaan, die tot zijn teleurstelling werd geweigerd. Hij zou volgens de woningbouwvereniging ‘geen duurzame huishouding hebben gevoerd met zijn moeder’. Wel werd hem mondeling toegezegd dat, mocht zijn moeder komen te overlijden, er een oplossing zou komen.

 

Op 30 juni 2022 kwam Wladimirs moeder te overlijden en kwam alles in een keer op hem af. Tijd om te rouwen kreeg hij niet. Wladimir nam weer contact op met Woonkracht10 met het verzoek of hij in het huis kon blijven wonen. Hij legde uit dat hij eenvoudigweg geen geld heeft om te verhuizen, mocht hij een andere woning toegewezen krijgen. Met zijn salaris kan hij de huur en alle noodzakelijke kosten betalen, maar daar houdt het op.

 

Wladimir: “Het was een goed gesprek en ik zou nog teruggebeld worden. Toen ik thuis kwam van m’n werk kreeg ik echter een kort en kil telefoontje van Woonkracht10 dat het toch niet mogelijk was. Uiterlijk 30 december moet ik het huis verlaten!”

 

Wladimir krijgt geen antwoord op de vraag waarom hij ‘geen duurzame huishouding zou hebben gevoerd met zijn moeder’ en vermoedt sterk dat het met zijn verleden te maken heeft. “Ik ontken niet dat dat ik een grote fout heb gemaakt, ik heb er veel spijt van en heb mijn straf ook volledig geaccepteerd. Ik heb mijn taakstraf voltooid en de geldboete betaald. Bovendien heb ik geen mens, dier of kind pijn gedaan. Maar waarom sta ik na 9 jaar nog steeds op een zwarte lijst? Normaal gesproken is dit maximaal 5 jaar. Mijn gemaakte fout moet mij toch niet mijn hele leven blijven achtervolgen?”

 

Er is een advocaat ingeschakeld en er is ook steun van zijn buren, want zij hebben afgelopen week een handtekeningenactie gestart. Hij doet er alles aan om in zijn huidige woning, waar hij al 9 jaar in woont, te kunnen blijven.

 

“Ik vind het heel moeilijk om mijn verhaal publiekelijk te delen, maar ik heb geen andere keus. Er moet echt iets gebeuren, anders sta ik op straat. Als ik mij ga inschrijven voor een andere woning, heb ik sowieso al geen recht meer op de woning waar ik nu woon. En ik ben echt niet de enige. Ik weet dat andere mensen in soortgelijke omstandigheden zitten en die hebben ook een stem nodig. Er zijn zoveel situaties zoals die van mij, waar een ouder overlijdt en de kinderen gewoon op straat komen te staan.”

 

“Ik begrijp niet hoe je als woningbouwvereniging zo onmenselijk kunt zijn.” Wladimir wil gewoon de rust en stabiliteit terug in zijn leven en alsnog kunnen rouwen om zijn moeder. Want dat heeft hij door alle hectiek nog niet kunnen doen. “Mijn hele lichaam zit vol stress, ik houd het niet lang meer vol zo. Er moet echt iets gebeuren!”

 

Papendrecht.net heeft Woonkracht10 de gelegenheid gegeven om op het verhaal van Wladimir te reageren. Een woordvoerder geeft aan: “We vinden het een heel vervelende situatie. Er zijn binnen Woonkracht10 al heel lang twee mensen met deze zaak bezig. We zetten echt niet zomaar mensen op straat. Het heeft sowieso niets te maken met de fout die de heer De Jong in het verleden heeft gemaakt, maar we kunnen er inhoudelijk verder niets over zeggen. We gaan alle mogelijkheden bekijken hoe we hem kunnen helpen, maar onze middelen zijn helaas niet onbeperkt.”

 

Lees het artikel op Papendrecht.net