· 

De gevaren van Poly- en perfluoralkylstoffen (vaak afgekort als PFAS)