· 

Kritische vragen over PFAS in Papendrecht

Vragenkwartier commissie ABZ maandag 12 september 2022

Vragen, opmerkingen en analyse naar aanleiding van het moestuinonderzoek door het RIVM.

Zembla (BNNVARA) heeft vorige week in een uitzending op de NPO het PFAS-schandaal bloot gelegd, kijk naar de uitzending: vanaf 18:52 stelt Prof. J. de Boer: “Als je in drie kilometer rond die fabriek woont, dan is het goed mis!”.

Het cluster B-P betreft Papendrecht, met drie locaties van volkstuinen. Cluster B-P valt niet onder het aangewezen gebied waarover geadviseerd wordt geen voedsel van de moestuinen te consumeren. Volgens het onderzoek van het RIVM.

 

Volgens het onderzoek van het Toxicologisch Laboratorium (Prof. J. de Boer) van de Vrije Universiteit zijn er in een straal van drie kilometer rondom de fabriek ernstige problemen met PFAS te verwachten. Dat zou erop neerkomen dat de moestuinen in cluster B-P wél in de gevarenzone zitten aangezien deze binnen een straal van drie kilometer van de fabriek (Chemours te Dordrecht) zijn gelegen. Vragen over het moestuinonderzoek:

 1. Is het College van mening dat het moestuinonderzoek dat door het RIVM werd verricht bijstelling vereist als gevolg van het onderzoek door Prof. De Boer (VU) als openbaar gemaakt tijdens de uitzending van donderdag 8 september 2022 op de publieke televisie in het programma Zembla?
 2. Heeft dit in concreto gevolgen voor de bijstelling van de onderzoeksresultaten van cluster B-P, in de zin dat ook de moestuinen van Papendrecht hierom niet veilig zijn en consumptie van voedsel afgeraden dient te worden?
 3. Is het inderdaad zo dat de uitstoot van PFOA naar de lucht is gestopt en die van GenX sterk is afgenomen, zoals het RIVM beweert? Hoe kan zoiets worden aangetoond?
 4. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van Dr. Jacob de Boer / de uitzending van Zembla BNNVARA zou de hoge inname van PFAS door moestuinhouders die gewassen eten uit de moestuinclusters die binnen drie kilometer ten noordoosten en noordwesten van het chemiebedrijf zijn gelegen (clusters B-S en B-P) de gezondheidskundige grenswaarde kunnen overschrijden. Het optreden van negatieve gezondheidseffecten door het eten van deze gewassen kan voor deze clusters niet worden uitgesloten. Zou het RIVM dan niet moeten adviseren om ook de gewassen uit het cluster B-P (naast de gewassen uit cluster B-S) dan maar beter niet te eten?
 5. Rode biet bevat relatief veel PFAS in cluster B-P. Zijn er eventueel nog andere groenten waarvoor de moestuinhouders extra gewaarschuwd moeten worden of is de hoeveelheid PFAS in cluster B-P bij nader vergelijkend onderzoek sowieso aan de veel te hoge kant, omdat de gezondheidskundige grenswaarde wordt overschreden?
 6. Wat gaat de gemeente Papendrecht ondernemen in de richting van de moeders die thans moedermelk geven en de moeders die moedermelk hebben gegeven?
 7. Komt er een voorlichtingscampagne naar aanleiding van deze nieuwe informatie?
 8. Hoe gaat de gemeente de inwoners op de hoogte stellen van het PFAS-schandaal en in het bijzonder de vrouwen die het betreft? En op welke termijn?
 9. Komt er ook voorlichting op de consultatiebureaus? Op de scholen, in publieke voorzieningen? Hoe moeten we ons zo’n voorlichtingscampagne voorstellen?
 10. Wat gaat de gemeente Papendrecht concreet doen om de hoeveelheid PFAS in moedermelk naar beneden te brengen, aangezien er nu sprake is van een gemiddeld tien keer hogere inname door baby’s die in onze gemeente moedermelk krijgen dan de gezondheidsnorm toelaat?
 11. OP heeft tijdens de Algemene Beschouwingen in juli 2022, net als het jaar daarvoor, een motie ingediend met de bedoeling om de bevolking over het PFAS-schandaal te informeren. Krijgt deze motie nu wel de steun die zij verdient?

Bronnen:

Het PFAS-schandaal

Verhoogde kans op gezondheidsschade bij consumptie voedsel van moestuinen

Baby's in Papendrecht via moedermelk blootgesteld aan te veel PFAS

Printbare versie vragen commissie ABZ 12 september 2022
OP vragenkwartier ABZ maandag 12-09-2022
Adobe Acrobat document 945.9 KB