· 

OP voert actie: het personeel van de fietsenstalling moet blijven!

Het personeel van de fietsenstalling op de Meent moet blijven!

  • Het zou toch ongelofelijk jammer zijn als videocamera's menselijk contact zouden gaan vervangen?

Wij hebben de afgelopen weken van heel veel mensen vernomen dat zij het jammer zouden vinden als het personeel van de fietsenstalling op de Meent zou moeten verdwijnen.

  • Onpersoonlijke videocamera's zouden het werk overnemen.

Maar wat kost dat niet? En bovendien: die camera's moeten ook worden bediend.

Daar willen wij een stokje voor steken!

 

GEEN VIDEOCAMERA'S EN ONPERSOONLIJKE BEWAKING MAAR MENSELIJKE BEWAKING DIE BOVENDIEN PLEZIERIG IS EN EEN SOCIAAL DOEL DIENT.

  • Helpt u ook mee?

Teken de actieformulieren op de fietsenstalling en betuig uw steun!

  • Kan het wel betaald worden? Het antwoord is JA.

Hier is de onderbouwing: bij de vaststelling van de Tweede Concernrapportage bleek het voordelig resultaat uit te komen op een bedrag van € 2.053.000, dus meer dan 2 miljoen euro. Uit de begroting Drechtwerk halen wij dat de bijdrage van Papendrecht aan Drechtwerk voor komend jaar is geraamd op € 339.000. Dit betekent t.o.v. de meerjarenraming (2021-2024) een verlaging van € 70.000! Er is dus ruim voldoende financiële ruimte aanwezig om het personeel van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun werkzaamheden aldaar te laten voortzetten vanaf 1 januari 2022.

  • Waarom tekenen?

Personeel met afstand tot de arbeidsmarkt doet nuttig werk dat door vrijwel de hele Papendrechtse samenleving wordt gewaardeerd. Het personeel op de fietsenstalling is in dienst van Drechtwerk (dat is een sociale werkvoorziening). Drechtwerk wordt ondersteund door de gemeente Papendrecht. Het gaat om beschutte arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen een nuttige dagbesteding, zij leveren ook een prettige dienst en goede service die door veel Papendrechtse inwoners erg op prijs worden gesteld. Er hebben hierover enkele brieven en artikelen in de Klaroen gestaan. Daarnaast betekent personeel op de fietsenstalling dat er een zekere sociale binding en toezicht is waar veel mensen waarde aan hechten. Het gaat om maatwerk. Het gaat om een fijne plaatselijke voorziening in Papendrecht. Het gaat ook om uitvoering geven aan goed sociaal beleid.

  • Steun de actie!

Inlichtingen bij Ruud Lammers, Gemeenteraadslid namens Onafhankelijk Papendrecht,

Telefoon: 06-10964340, E-mail: info@onafhankelijkpapendrecht.nl

Voorbeeld Handtekeningen Formulier
Format Handtekeningen Formulier Personee
Adobe Acrobat document 204.3 KB
Financiën Drechtwerk en Woordvoering OP d.d. 2 december 2021
Financiën Drechtwerk-2.pdf
Adobe Acrobat document 630.7 KB

Achtergronden bij dit nieuws