· 

OP strijdt eenzaam voor personeel fietsenstalling

Woordvoering fractie Onafhankelijk Papendrecht gemeenteraad 2 december 2021

Bij de vaststelling van de Tweede Concernrapportage 2021 bleek het voordelig resultaat uit te komen op een bedrag van € 2.053.000, dus meer dan 2 miljoen euro.

 

Uit de begroting Drechtwerk halen wij dat de bijdrage van Papendrecht aan Drechtwerk voor 2022 is geraamd op € 339.000. Dit betekent ten opzichte van de meerjarenraming (2021-2024) een verlaging van € 70.000. De voordelige effecten van de begroting 2022 worden meegenomen in de kaderbrief van 2022. Er is dus ruim voldoende financiële ruimte aanwezig om het personeel van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun werkzaamheden aldaar te laten voortzetten vanaf 1 januari 2022.

 

Het personeel op de fietsenstalling is in dienst van Drechtwerk. Drechtwerk wordt ondersteund door de gemeente Papendrecht. Het gaat om beschutte arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben niet alleen een nuttige dagbesteding, zij leveren ook een dienst en service die door veel Papendrechtse inwoners erg op prijs gesteld. Er hebben hierover enkele brieven in de Klaroen gestaan. Daarnaast betekent personeel op de fietsenstalling dat er een zekere sociale binding en toezicht is waar veel mensen waarde aan hechten.

Van alle 9 partijen stemde alleen Onafhankelijk Papendrecht vóór de motie.

Gevolgen van het besluit van de gemeenteraad:

 1. Het personeel van de fietsenstalling verdwijnt met ingang van 1 januari 2022;
 2. Het personeel van de fietsenstalling krijgt elders een beschutte arbeidsplek.

Tijdens de raad van 2 december 2021 komt Onafhankelijk Papendrecht met een motie die ten doel heeft een uitspraak van de raad te vragen over de vraag of het personeel van de fietsenstalling op de Meent mag blijven. De motie leest u hieronder.

Motie fietsenstalling op de Meent

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 02 december 2021,

 

Constaterende dat:

 • het personeel van de fietsenstalling op de Meent volgens aankondiging met ingang van 1 januari 2022 verdwijnt, omdat deze beschutte arbeidsplaatsen worden opgeheven;
 • hun werkzaamheden overgenomen zullen worden door cameratoezicht;

Overwegende dat:

 • veel inwoners hierover hun beklag doen en contact zoeken met de plaatselijke politiek;
 • het personeel van de fietsenstalling jarenlang goed werk heeft verricht vanuit een beschutte arbeidsplek via Drechtwerk en graag wil blijven;
 • de gemeente zich inzet voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt;
 • Drechtwerk (de organisatie) ook hoopt dat de beschutte werkplekken bij de fietsenstalling in Papendrecht kunnen blijven;

Spreekt uit dat:

 • sociale veiligheid, toezicht, service, hulpvaardigheid, klantvriendelijkheid en niet te vergeten een praatje en een grapje op zijn tijd, de toegevoegde waarde vormen van menselijk toezicht;
 • menselijk toezicht bij de fietsenstalling verkieslijker is dan cameratoezicht;

Verzoekt het college om:

 • het personeel van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun werkzaamheden aldaar te laten voortzetten en niet over te gaan op cameratoezicht;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingezonden brieven van inwoners in de Klaroen

Artikel (Mevr. J. Dekker) Klaroen 24-11-2021
Artikel (Mevr. J. Dekker) Klaroen 24-11-2021