· 

Personeel fietsenstalling moet blijven

Tijdens de raad van 2 december 2021 komt Onafhankelijk Papendrecht met een motie die ten doel heeft een uitspraak van de raad te vragen over de vraag of het personeel van de fietsenstalling op de Meent mag blijven. De motie leest u hieronder.

Motie fietsenstalling op de Meent

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 02 december 2021,

 

Constaterende dat:

  • het personeel van de fietsenstalling op de Meent volgens aankondiging met ingang van 1 januari 2022 verdwijnt, omdat deze beschutte arbeidsplaatsen worden opgeheven;
  • hun werkzaamheden overgenomen zullen worden door cameratoezicht;

Overwegende dat:

  • veel inwoners hierover hun beklag doen en contact zoeken met de plaatselijke politiek;
  • het personeel van de fietsenstalling jarenlang goed werk heeft verricht vanuit een beschutte arbeidsplek via Drechtwerk en graag wil blijven;
  • de gemeente zich inzet voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt;
  • Drechtwerk (de organisatie) ook hoopt dat de beschutte werkplekken bij de fietsenstalling in Papendrecht kunnen blijven;

Spreekt uit dat:

  • sociale veiligheid, toezicht, service, hulpvaardigheid, klantvriendelijkheid en niet te vergeten een praatje en een grapje op zijn tijd, de toegevoegde waarde vormen van menselijk toezicht;
  • menselijk toezicht bij de fietsenstalling verkieslijker is dan cameratoezicht;

Verzoekt het college om:

  • het personeel van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun werkzaamheden aldaar te laten voortzetten en niet over te gaan op cameratoezicht;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingezonden brieven van inwoners in de Klaroen

Artikel (Mevr. J. Dekker) Klaroen 24-11-2021
Artikel (Mevr. J. Dekker) Klaroen 24-11-2021
Artikel in de Klaroen van woensdag 8 december 2021
Artikel in de Klaroen van woensdag 8 december 2021