· 

Informatie over ombuigingen bij de gemeente

De komende jaren moet de gemeente fors bezuinigen. De gemeenteraad gaat praten over de voorstellen van het college en neemt in de maand juli een besluit. Over welke plannen gaat het? Op deze pagina informeren wij u daarover. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht beraadt zich momenteel op de voorstellen. Wij staan open voor uw ideeën, meningen en inbreng.

Hoe staat de gemeente er qua financiën eigenlijk voor? U leest er meer over in de Financiële kaart. Hoe ziet het college de toekomst van de gemeente? U leest er meer over in de richting voor Papendrecht.

Financiële kaart
20210329 Presentatie Financiële kaart Pa
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Visie college
20200901 Richting voor Papendrecht.pdf
Adobe Acrobat document 523.0 KB

Proces van ombuigingen
20210329 Presentatie Stand van zaken pro
Adobe Acrobat document 154.9 KB
Ombuigingen subsidies
D03. 20210204 RIB Bijlage 1- ombuigingen
Adobe Acrobat document 573.0 KB

Informatie over het proces van de ombuigingen leest u hierboven. Om welke subsidies gaat het? U leest er meer over bij ombuigingen subsidies en in de bijlage hierbij.

Bijlage bij ombuigingen subsidies
D03. 20210204 RIB Bijlage 2 - Formats om
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Participatie? Laat de inwoners ook aan het woord!

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft voorgesteld over de ombuigingen een referendum te organiseren. Het college wilde daar echter niet aan beginnen en de andere fracties in de gemeenteraad zagen dit voorstel om de inwoners er beter bij te betrekken ook niet zitten. Intussen hebben wij contact gehad met de bibliotheek en met de culturele adviesraad.

Brief Culturele Adviesraad Papendrecht
B01. 20210218 Culturele Adviesraad, Vrag
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Status Culturele Adviesraad
E02. 20210305 Status Culturele adviesraa
Adobe Acrobat document 315.4 KB