· 

Gemeente claimt teveel rente betaald te hebben

Onafhankelijk Papendrecht stelde wederom politieke vragen aan het College van B&W.

De gemeente claimt namelijk een bedrag aan teveel betaalde rente terug.

 

"Van een handelsovereenkomst als bedoeld in de artikelen 6:119a en 6:119b van het BW is alleen sprake bij een overeenkomst naar burgerlijk recht. Met de toekenning op aanvraag van een tegemoetkoming in de planschade wordt een publiekrechtelijk rechtsgevolg in het leven geroepen. Dit rechtsgevolg houdt in dat het college verplicht is die vergoeding aan de aanvrager uit te keren. Die uitkering vloeit niet voort uit een handelsovereenkomst naar burgerlijk recht, maar uit een publiekrechtelijke rechtsbetrekking. Op de berekening van de hoogte van de wettelijke rente zijn de artikelen 6:119a en 6:119b van het BW dus niet van toepassing.”

Vragen & antwoorden
E02. 20200610 RIB beantw artikel 40 vrag
Adobe Acrobat document 953.4 KB

"Het is toch welhaast onbegrijpelijk dat het College van B&W kennelijk zulke kolossale fouten heeft gemaakt".

 

- Ruud Lammers