· 

'Wethouder dorp' liet Rivierendriesprong begaan (Deel 2)

Den Haag, 06 februari 2019 -

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de rechtbank terecht een planschadevergoeding van 1.145.000 euro heeft toegekend.

Uitspraak Raad van State
2019-02-06_planschade_raadvanstate.pdf
Adobe Acrobat document 71.0 KB

In het Papendrechts Nieuwsblad van woensdag 24 januari 2018 stond een afscheidsartikel met wethouder Koppenol (CDA) te lezen. De 'Jongen van het dorp' is een vriendelijke man die oog heeft voor sociale contacten; ook in de persoonlijke omgang hebben wij de afgelopen acht jaar het contact met hem enorm gewaardeerd.

 

Maar in politieke en bestuurlijke zin hebben wij een aantal maal flink met wethouder Koppenol en het College van b. en w. gebotst. Dat een wethouder die vertrekt iets wil oogsten is begrijpelijk en dat wordt hem ook gegund. Het is dan wel zuiverder als ook de andere achterliggende waarheid wordt verteld. Het Sportcentrum werd door de heer Koppenol geopend, en dat was een heuglijk moment, zeker, maar de besluitvorming die hieraan vooraf ging werd door de gemeenteraad als geheel gedaan. En dat geldt eigenlijk alle dossier die behandeld worden: het is telkens de gemeenteraad die met meerderheid van stemmen tot een besluit komt.

 

Wethouder Koppenol houdt het na acht jaar voor gezien en gaat uitzien naar een leuke baan. Dat gaat hem vast wel lukken. Maar is deze timing toevallig gekozen? Daar zul je nooit achter komen. Wel kun je aan je water aanvoelen dat wethouder Koppenol na 21 maart 2018 van een zeer gevoelig dossier, dat van de Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong, zal zijn bevrijd. Het is in onze beleving zo dat hij dit dossier tussen zijn vingers door heeft laten glippen.

 

Het probleem is dat de Bouwstoffenhandel Rivierendriesprong, die trouwens ook veel gemeentelijke opdrachten krijgt, op een plek zit waar het bedrijf enerzijds te krap is behuisd, wil het verder kunnen groeien, en anderzijds erg dicht op een woonwijk ligt. De omwonenden klagen al jaren steen en been over de geluidsoverlast en de stofoverlast. En wij zijn er zelf ook gaan kijken.

De omwonenden hebben zich indertijd verenigd in het Platform Overlast Rivierendriesprong. Het jammere is dat het College van b. en w. altijd ingezet heeft op juridische procedures voeren in plaats van het overleg met partijen zoeken. Op dit moment betreuren wij een aantal juridische procedures die de gemeente voert en die heel veel geld kosten. De vraag is of het dit geld, het loopt in de miljoenen euro's, wel allemaal waard is. Volgens ons had dit voorkomen kunnen worden.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft recht van spreken, want als een van de weinige fracties heeft onze fractie zich grondig in dit dossier verdiept. Wij hebben aan het begin van deze periode voorstellen gedaan om er in der minne uit te komen, waarbij geen der partijen gezichtsverlies had hoeven lijden én waarbij tevens een heleboel frustratie als gevolg van jarenlange juridische procedures en enorme kosten hadden kunnen worden voorkomen. Zoals het er nu voorstaat voelt het bedrijf in kwestie zich door de gemeente 'besodemieterd' en zijn de direct omwonenden murw geslagen door ellenlange overleggen die op niks uitliepen en juridische procedures om een stukje leefbaarheid ter plekke overeind te houden. Juridisch valt er nogal het een en ander op te merken; de gemeente heeft niet goed gehandhaafd, maar ook het bedrijf heeft zich niet altijd aan de regels gehouden.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft de afgelopen periode een voorstel gedaan om in overleg te treden met de gemeente Dordrecht die voor dit soort bedrijven milieucategorie-locaties 4 en 5 ter beschikking heeft. Uitplaatsing naar Dordrecht zou dé oplossing kunnen zijn voor de vele met dit dossier gerelateerde problemen. Het bedrijf zou alsdan op een locatie terecht komen met de voor zijn activiteiten benodigde milieucategorie, het zou verder kunnen groeien, de gemeente zou verlost worden van ellenlange kostbare juridische procedures en de omwonenden zouden verlost worden van de enorme overlast die zij dagelijks ervaren, maar die ook in tal van rapporten is beschreven.

 

Wat wethouder Koppenol aan te rekenen valt is dat hij in bestuurlijke en in politieke zin niet tot een oplossing wilde komen, maar in feite voort modderde. Hij had de steun van de coalitiepartijen (zijn eigen CDA, de VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en de PvdA) dus echt spannend werd het nooit in de gemeenteraad, maar voor de gemeente Papendrecht is dit inmiddels tot een hoofdpijn dossier uitgegroeid. Als wethouder Koppenol (CDA) weg is, na 21 maart 2018, zal blijken hoeveel miljoenen euro's de gemeente na alle gevoerde juridische procedures mag gaan ophoesten. De 'Jongen van het dorp' zal waarschijnlijk eerder worden herinnerd als een aardige wethouder die veel in de gemeente wandelde en veel met mensen in gesprek was. Maar de financiële puinhoop als gevolg van de puinbreker zou nog wel eens roet in het eten kunnen gooien.

AD januari 2018
AD januari 2018

In juni 2015 stelde de fractie van OP al voor om met de gemeente Dordrecht en het bedrijf om de tafel te gaan zitten teneinde te bezien of uitplaatsing naar een geschikte milieucategorie 4 of 5 mogelijk was. Het College van b. en w. van Dordrecht wilde daarover in gesprek, maar wethouder Koppenol (CDA) weigerde. Wat ons betreft was dit een gemiste kans.

OP voorstel uitplaatsing
D-3_Beantwoording_art40_OP_R3S_mogelijke
Adobe Acrobat document 400.4 KB

Als u meer over de achtergronden van dit dossier wilt weten dan kunt u hier verder lezen.