· 

Parlementaire enquête Jeugdzorg komt er aan

De Jeugdzorg laat in Papendrecht een fikse stijging bij de vraag naar Jeugdhulp zien. De fractie vroeg eerder waaraan dat kon liggen?

Recent schreef hoogleraar constitutioneel organisatierecht Douwe Jan Elzinga in zijn column in Binnenlands Bestuur: de 'VNG heeft de gemeenten in het pak genaaid'.

 

De tekorten op het Sociaal Domein inclusief de Jeugdzorg zijn enorm. In de Drechtraad is deze problematiek aan de orde gesteld, en wij hebben aandacht gevraagd voor de problematiek van de inwoners die bij de voedselbanken terecht zijn gekomen.

 

De grip van gemeenteraadsleden op deze problematiek is nagenoeg nihil. De controlerende en toezichthoudende rol van de volksvertegenwoordiging op lokaal niveau is compleet uitgehold. Dat is een dramatische constatering.

Artikel overgenomen uit Binnenlands Bestuur 24 mei 2019 week 21 Jaargang 40 pagina 9
Artikel overgenomen uit Binnenlands Bestuur 24 mei 2019 week 21 Jaargang 40 pagina 9