· 

Papendrechtse gemeenteraad steekt kop in 't zand

Op maandag 08 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Papendrecht besloten om op het ENECO dossier de sticker GEHEIM te plakken.

 

"De fracties in de gemeenteraad van Papendrecht zeggen altijd dat zij vinden dat transparantie zo belangrijk is, maar dit besluit geeft aan dat dit - als puntje bij paaltje komt - niet zo is", aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Alleen de fractie van Onafhankelijk Papendrecht stemde tegen het geheim verklaren van het ENECO dossier. Daar zijn een aantal argumenten voor te geven, we sommen ze hierna puntsgewijs op:

 

 

  1. Als een dossier geheim wordt verklaard mag er publiekelijk niet meer over worden gesproken. Vanaf dat moment is het spreken over het dossier een strafbaar feit. Omdat er publiekelijk door raadsleden niet meer over mag worden gesproken kunnen raadsleden zich hierover niet meer uiten. De inwoners van de gemeente krijgen vanaf dat moment niks meer te horen. En dat vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018!
  2. Het middel GEHEIM verklaren is veel te zwaar. Dit besluit is disproportioneel. Er had volgens onze fractie heel goed kunnen worden volstaan met het desnoods vertrouwelijk informeren van de commissie dan wel de gemeenteraad, om zonodig vertrouwelijke informatie te delen met de volksvertegenwoordiging.
  3. De gemeenteraad kan vanaf het moment van GEHEIM verklaren zijn werk niet meer goed doen. Als het gaat om de controlerende functie kan deze niet meer publiekelijk worden gedaan waardoor de inwoners niet kunnen volgen wat de fracties in de gemeenteraad ter zake met elkaar bespreken. Het onttrekken aan de openbaarheid van in beginsel publieke informatie staat op gespannen voet met de vaak beleden wens tot meer transparantie.
  4. In dit specifieke geval van het ENECO dossier is het een uitermate vreemde zaak dat de gemeenteraad van Papendrecht hiertoe heeft besloten, terwijl andere gemeenten daartoe niet over zullen gaan of zijn gegaan. Er was en is geen noodzaak om het dossier ENECO geheim te verklaren, aangezien het besluit tot verkoop van de aandelen (die in handen zijn van verschillende gemeenten in Nederland) niet eerder wordt verwacht dan medio 2018 of zelfs pas na de zomervakantie.
  5. Als het al de bedoeling zou zijn geweest van het College van b. en w. en de overige fracties in de gemeenteraad om journalisten de mond te snoeren, dan is dit de verkeerde beslissing. Journalisten die op onderzoek uitgaan zullen zich dan bij andere gemeenten vervoegen, die niet tot geheim houding zijn overgegaan, om dan daar hun vragen te stellen.
  6. Papendrecht heeft bovendien een vrij laag percentage van de aandelen in handen, waardoor het geheim verklaren van alles wat met het dossier ENECO te maken heeft een beetje potsierlijk overkomt als ware het schieten met een kanon op een mug.
  7. Het lijkt erop dat de gemeenteraad van Papendrecht met dit besluit bewust of onbewust, doelbewust of niet doelbewust, zijn kop in 't zand heeft gestoken.
Brief OP met verzoek tot heroverweging geheimhouding
OP -brief inzake geheimhouding Eneco dos
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Inventarisatierapport
RIS298562_Bijlage_Inventarisatierapport.
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Brief betrokken organisaties
17.0483 BH.IdZ Algemeen belang en Eneco
Adobe Acrobat document 336.4 KB