Er wordt een Social Credit Systeem (QR Code) opgetuigd. Waar gaat het om?

Is er eigenlijk nog wel sprake van een democratie in Nederland?

Een kritische rap