Raad van Europa besluit dat vaccins niet verplicht mogen zijn en dat niet gevaccineerden niet mogen worden gediscrimineerd

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa – het internationale orgaan waarvan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deel uitmaakt – heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat vaccins niet verplicht mogen zijn en dat niemand mag worden gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd.

In het rapport (Resolutie 2361) staat onder punt 7.3 te lezen dat de lidstaten en de EU dringend worden opgeroepen om:

7.3.1. te verzekeren dat burgers zijn geïnformeerd dat de vaccinatie NIET verplicht is, en dat niemand op politieke, sociale of andere wijze onder druk wordt gezet om zichzelf te laten vaccineren, als zij dat zelf niet willen;

7.3.2. te verzekeren dat niemand wordt gediscrimineerd wegens het niet gevaccineerd zijn vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of niet gevaccineerd willen worden;

7.3.3. vroegtijdig effectieve maatregelen te nemen om misinformatie, desinformatie en aarzelingen ten aanzien van Covid-19 vaccins tegen te gaan;

7.3.4. transparante informatie te verspreiden over de veiligheid en mogelijke bijwerkingen van vaccins, en met sociale media platforms samen te werken en deze te reguleren om te voorkomen dat misinformatie wordt verspreid;

7.3.5. helder te communiceren over de inhoud van contracten met vaccinproducenten, en deze publiekelijk beschikbaar te maken voor parlementair en publiek onderzoek;

Onder punt 7.4 wordt opgeroepen om zo snel mogelijk vaccins voor kinderen te ontwikkelen, en daarbij goed naar alle zorgen over de veiligheid en effectiviteit te kijken. Het belang van kinderen dient voorop te staan en in overeenstemming te zijn met de Rechten van het Kind zoals door de VN zijn vastgelegd. Daarbij moeten de wensen van kinderen zelf serieus worden meegewogen.

7.5.2. is ook van groot belang: ‘Gebruik vaccinatiecertificaten alleen waarvoor ze zijn bedoeld: het monitoren van vaccin effectiviteit, potentiële bijwerkingen en tegenreacties.’ Vaccinatiecertificaten mogen dus NIET als paspoort of toegangsbewijs worden gebruikt.

Onder punt 8 wordt gesteld dat het met oog op de democratie de nationale parlementen hun functie als (volks)vertegenwoordigers, wetgevers en toezichthouders in pandemieën moeten behouden. De Parlementaire Vergadering roept parlementen daarom op om deze machten uit te oefenen, zoals bepaald is, ook met het oog op de ontwikkeling, toewijzing en distributie van Covid-19 vaccins.

Deze resolutie is goed nieuws, als zij voldoende gewicht in de schaal gaat leggen. Zij werd op 27 januari, door de Parlementaire Vergadering aangenomen. Niemand mag gedwongen worden om dubieuze mRNA-injecties te nemen als men dat niet wil, want dat zou een enorme inbreuk op de burgerlijke vrijheden zijn. Men moet vrij zijn om zelf vrij te kiezen.