Sociaal beleid in de Drechtsteden

Een nieuwe richting: Het ontgaat niemand: de samenleving is volop in beweging. Zo ook het sociaal domein. De decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten is inmiddels achter de rug, en de uitvoering hiervan is volledig ingebed. Dit is een mooi moment om door te ontwikkelen. Om te kijken naar wat er om ons heen gebeurt en waar behoefte aan is. Hoe kunnen we bijvoorbeeld meer vanuit de inwonersvraag denken? Of hoe kunnen we beter samenwerken in de regio? Maar vooral: hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de Drechtsteden kan meedoen? Dit alles vraagt om een hernieuwde blik op de richting die we zijn ingeslagen met elkaar. Die richting vraagt een verfijning gelet op wat we in de afgelopen jaren hebben ontdekt, geleerd en ervaren. Een nieuwe, geactualiseerde visie op het sociaal beleid. De vorige dateert immers nog van voor de decentralisaties, en de tijd staat niet stil.

De Regionale Visie
Regionale visie sociaal domein Drechtste
Adobe Acrobat document 960.7 KB