Meer BOA's - uitbreiding van het aantal Bijzondere Opsporingsambtenaren

Ook meer BOA's in Den Haag
Ook meer BOA's in Den Haag

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vindt dat er meer BOA's dienen te worden aangesteld. Want als de handhaving er telkens bij inschiet omdat er te weinig capaciteit voorhanden is, bij de politie is daar in Papendrecht sprake van, dan dienen we hier als samenleving in te investeren. Meer blauw op straat.


Publicatie in de Klaroen
Publicatie in de Klaroen