Brief aan de fractievoorzitters van 24 november 2015

 

Geachte collega's,

Gisteravond na afloop van de commissie ABZ (eigenlijk was het geloof ik 01:00 uur deze ochtend...) heb ik met Egbert Lichtenberg nog gesproken naar aanleiding van onderstaande mailwisseling. De uitkomst hiervan is dat Egbert en het CDA hun visie hebben en dat deze verschilt van die van mij / Onafhankelijk Papendrecht. Voor de volledigheid voeg ik het artikel dat in de Klaroen verscheen nog een keer voor u bij, daarin staat redelijk goed verwoord hoe wij er tegenaan kijken.

De verschilpunten in onze visies zijn ongeveer samen te vatten in de volgende punten:

  • het CDA wil de gedragscode uit 2003 herbevestigen, wij vinden dit niet nodig;
  • het CDA vindt dat het de politiek-bestuurlijke integriteitsregels niet heeft overschreden, wij vinden dat dit wel het geval is;
  • het CDA wil er een streep onder zetten, maar zet het onderwerp nu voor de vierde maal op de agenda, wij vinden dat het anders én beter kan;
  • het CDA vindt het onderzoek door de burgemeester objectief, wij vinden dat niet;
  • het CDA wil de rol van het College (dat openbare informatie als vertrouwelijk bestempelde) niet nader onderzocht hebben, wij vinden dat dit wel alsnog zou moeten gebeuren;
  • het CDA wil dit onderwerp nóg een keer (dus voor de vierde keer) in het openbaar behandelen, terwijl wij zeggen dat dit zorgvuldiger kan om 'per ongelukjes' zoals op 5 maart te voorkomen;


De zaak zelf, RTV Papendrecht: faillissement stond in februari / maart voor de deur. RTV-P streed voor zijn overleving, OP heeft het voor RTV-P opgenomen. Samen met PAB een interpellatiedebat aangevraagd. Met als voorlopig resultaat dat RTV-P nog bestaat.
Ik heb geen informatie gelekt die vertrouwelijk was. Over de juridische procedure heb ik niks gecommuniceerd, ook al omdat ik hiervan pas later hoorde.

Inmiddels zijn we via voortschrijdend inzicht erachter gekomen dat de Raad als één (bestuursorgaan) dient op te treden als het gaat om het actualiseren van onze gedragscode; die van ons uit 2003 is gedateerd en OP kiest er voor om eerst de code met elkaar te actualiseren alvorens deze vast te stellen. Wij zien de meerwaarde van herbevestigen van een gedateerde code niet in. Ten aanzien van het (niet-objectieve) onderzoek dat door de burgemeester is gedaan brengen wij in dat wij eventueel met de aanbeveling met elkaar in gesprek te gaan kunnen leven. Maar dat doen we al, onder andere via het traject met G&I. Ik herhaal bij deze ons verzoek aan het CDA om het agendapunt van de agenda van de eerstkomende Raad van 10 december a.s. af te halen.


Vriendelijke groet,
Ruud Lammers.

Artikel AD De Dordtenaar van maandag 24 augustus 2015
Artikel AD De Dordtenaar van maandag 24 augustus 2015
Artikel AD De Dordtenaar d.d. 6 maart 2015
Artikel AD De Dordtenaar d.d. 6 maart 2015