Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

AWP voor water, klimaat en natuur

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering. In 2023 doet de AWP mee met de verkiezingen in 7 provincies en 20 waterschappen. De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Het gaat om een schone en gezonde woon- en leefomgeving. Voor onszelf en voor onze kinderen. AWP voor water, klimaat en natuur. Doe mee met de AWP – Maak jij het verschil?

 

Verkiezingen waterschap 2023

 

Kies AWP voor water, klimaat en natuur

AWP voor water, klimaat en natuur is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid, want water verbindt alles. Waterschappen en provincies besluiten over onze leefomgeving en natuur. Voor ons en onze kinderen. Daarom wil jij daar bestuurders die de materie begrijpen, werken vanuit een visie, voorstellen doorrekenen en open communiceren. Deze bestuurders vind je bij de AWP.

 

Deskundige kandidaten

Voor de mensen op onze kandidatenlijsten voor de verkiezingen van waterschapsbesturen gaat het om de inhoud. Wij zijn trots op onze lijsten die bestaan uit veel ingenieurs en andere mensen die in hun werk dagelijks met water, klimaat en natuur bezig zijn. We zijn opgericht om als inhoudelijke deskundigen, onafhankelijk van de Haagse politiek, mee te kunnen besturen. Dit doen we als stabiele partij al ruim 15 jaar in de waterschappen. Dat hopen wij dit jaar uit te breiden met 7 provincies.

 

Een stem op de AWP betekent…

Wij komen op voor een schone, gezonde en veilige woon- en leefomgeving. Waarbij water en bodem leidend zijn in de ruimtelijke ontwikkeling, bij alle nieuwe woningen en nieuwe wegen die worden aangelegd. We staan voor grote uitdagingen. Water is de blauwe draad in klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.

 

Stem 15 maart AWP voor water, klimaat en natuur!

Het gebied van waterschap Rivierenland is heel divers, van lage veengronden in de Alblasserwaard tot hoge zandgronden bij Nijmegen, van grote stedelijke gebieden tot kleine dorpen. Dit betekent dat de uitdagingen waar het waterschap voor gesteld staat lokaal ook heel verschillend zijn. De kandidaten op de lijst van de AWP Rivierenland zijn geworteld in de lokale samenleving en weten wat er speelt. De AWP Rivierenland houdt ook via de lokale gemeentelijke politieke partijen een vinger aan de pols. Zo kunnen wij u als inwoner helpen specifieke lokale problemen aan te kaarten. De AWP wordt onder andere gesteund door de gemeentelijke partijen Onafhankelijk Papendrecht, Dorpsbelangen West Betuwe, VHL Lokaal, Samen Sterk Maasdriel, de Partij voor de Burgers Tiel, Altena Lokaal en door de provinciale partij Lokale Partijen Gelderland. Waterschappen gaan over waterveiligheid en schoon water. Die onderwerpen zijn veel te belangrijk om over te laten aan beroepspolitici. Laat deskundigen bepalen welke koers het waterschap moet varen. Op de lijst voor de verkiezingen in 2023 van de AWP Rivierenland staan daarom weer veel deskundigen.


Archief hieronder campagnelied met beelden (nog steeds actueel)