Kinderboerderij Papenhoeve

kibo in verval
Demonstratie 2012 Papendrecht voor kinderboerderij Papenhoeve


Alternatief plan kinderboerderij Papenhoeve

Gelet op de discussies in de commissie en in de Raad van de afgelopen maanden presenteert Ruud Lammers een alternatief plan, dat is gestoeld op een realistische inschatting van renovatie van de kinderboerderij.

 

De leidraad

Leidend is geweest: verbeter de kinderboerderij, en ga uit van het bestaande ontwerp. Verander niet teveel, maar bouw voort op wat de afgelopen veertig jaar al is bereikt. Ga daarbij in deze economisch minder florissante tijden te werk met zo min mogelijke financiële middelen, omdat het geld niet voor het oprapen ligt. De kinderboerderij Papenhoeve functioneert prima. Het kan altijd beter. Maar hou de kinderboerderij gewoon in publieke dienst.

 

Kinderboerderij moet vooral veel dagen van het jaar open zijn én blijven

Dan garandeer je ook dat de kinderboerderij, als publieke nutsvoorziening, altijd open blijft. Er zijn vijfduizend mensen die hun handtekening hebben gezet voor behoud en vernieuwing. Maar maak het niet duurder dan nodig, maar doe wel wat nodig is! Ga daarbij realistisch te werk, wees daarbij pragmatisch en zoek het in een verbetering van wat er nu is in plaats van in een totaal nieuw concept. Vernieuwing komt immers voort uit de traditie.

 

De variant Lammers

We gaan uit van wat er nu is. Wat is er dan nodig wil de kinderboerderij weer jaren meekunnen?

 

• Een extra paard/pony voor bij Helena.

Een paard kan/mag namelijk liever niet alleen gestald zijn. Paarden zijn kuddedieren. Dit betekent dus dat ze met 2 of meer moeten staan. Het is zeker niet dier vriendelijk om Helena alleen te laten staan. Ook niet voor der gezondheid. Alleen staan levert veel stress op. Hiervoor is een bescheiden bedrag voldoende.

 

• Het nieuwe hekwerk vanwege de veroudering van het hekwerk.

Dit moet snel opnieuw vervangen worden. Hiervoor kiezen we voor staal. Dit is duurzaam en kan goed onderhouden worden. Ook is dit erg stevig als dierverblijf omdat het niet zomaar kan afbreken.

 

• Het glas.

Zoals bekend is er overal op de kinderboerderij enkel glas. Als dit vervangen wordt door dubbel glas zou het al veel beter geïsoleerd zijn. Dit scheelt in de winter stookkosten. Dit is daardoor weer duurzaam.

 

• De nieuwe volière.

Vanaf de buitenkant zou er een nieuw duurzaam dak op kunnen komen. Hierbij kan dan ook weer naar langdurigheid gekeken worden. Zo kan er naar een groen dak gekeken worden. Er zou ook een nieuwe isolatie in moeten. Hierdoor zijn er minder stookkosten te verwachten en is het geheel weer duurzamer. Aan de binnenkant moet er opnieuw geverfd worden. Ook moet er goede luchtzuivering in komen. Vogels geven namelijk veel stof af. Als er een goede ventilatie komt is het ook gezonder voor het personeel en de bezoekers.

 

• Een heel nieuw wc gebouw is ook nodig.

Hierin kunnen we een invalidentoilet en verschoonruimte voor de kinderen, een heren en dames toilet bouwen. Hierdoor worden de wc’s afgezonderd van het personeel. Dit is fijn voor beide partijen.

 

• Bestrating.

Het zou er fijn zijn als de gehele boerderij recht gelegd word. Op sommige punten kan dit niet vanwege de wortels van de bomen. Al zou het al veel fijner zijn als de stenen recht liggen. Hierdoor blijven er geen wielen achter haken. En geen voeten van de bezoekers. Menig schaafwond op de knieën ontstaat doordat er net een tegel hoger lag. Dit is ook zeker bij het personeel van belang.

 

• Een overdekt kippenverblijf.

Dit is makkelijk bij (een eventuele) uitbraak van de vogelgriep. De kippen kunnen gewoon los scharrelen. Dit moet ook zeker blijven. Maar mocht er een uitbraak zijn, dan is het fijn dat de kippen opgesloten kunnen worden en hierdoor wel kunnen blijven.

 

• Een nieuwe buitenstal voor de geiten.

De huidige zijn zeer oud en laag. Dit is Arbo technisch niet meer verantwoord. De stallen kunnen hoger gemaakt worden zodat er beter gemest kan worden. Ook mogen ze groter zodat de geiten meer ruimte hebben.

 

• Herinrichting.

Met een herinrichting kunnen we de boerderij aantrekkelijker maken. Hierdoor kunnen we de boerderij ouder laten lijken. Zo is het voor kinderen of ze op een echte boerderij stappen.

 

 

Variant Lammers

Begroting kinderboerderij

Personeel (op basis van: 2 2/3 fte) € 120.000

Dierenverzorging € 15.000

Onderhoud gebouw € 5.000

Rente en aflossing gebouw € 20.000

Diverse kosten € 10.000

Totaal exploitatie per jaar € 170.000

 

Deze variant heeft de volgende pluspunten:

  • De variant Lammers gaat uit van de bestaande situatie bij de kinderboerderij.
  • De medewerkers blijven in dienst van de gemeente.
  • De werkgelegenheid van het personeel wordt zo behouden. Ook de expertise van de medewerkers gaat zo niet verloren.
  • Er wordt een bedrag van € 200.000,- ter beschikking van renovatie van de kinderboerderij gesteld. Het financiële plaatje bij het op te stellen plan van aanpak ten behoeve van de renovatie kan daarvoor gemakkelijk als leidraad dienen.
  • Omdat er in de gebouwen wordt geïnvesteerd zal er jaarlijks minder geld nodig zijn voor het eveneens jaarlijkse onderhoud.
  • De variant Lammers kiest voor modernisatie en renovatie van de bestaande kinderboerderij tegen zeer bescheiden jaarlijkse exploitatielasten en komt zelfs nog iets goedkoper uit dan de stichtingsvariant van het College.
  • De variant Lammers sluit samenwerking met vrijwilligers in het geheel niet uit.
  • Een keuze voor een professionele kern van medewerkers op de kinderboerderij.

“Bovenstaande pluspunten van het alternatief plan vormen de beste garantie voor permanente openstelling van de kinderboerderij, nu en in de toekomst, en ze borgen tegelijkertijd een goede serviceverlening aan de inwoners van Papendrecht”, aldus Lammers.