De Vrijzinnige Partij heeft (als enige landelijke partij) in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat lokale politieke partijen een eerlijker en gelijkwaardiger behandeling verdienen ten opzichte van de landelijke politieke partijen met afdelingen in gemeenten. Een belangrijke doorbraak aangezien de lokale en onafhankelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een derde (33%) van de stemmen behaalden. Lokale en onafhankelijke partijen doen er toe, alleen moet dat in Den Haag nog doorklinken!

 

Waar staat de Vrijzinnige Partij voor?

De Vrijzinnige Partij staat voor een nieuwe blik op de toekomst. Waar vrijheid om te kiezen en verantwoordelijkheid weer bij de mensen zelf komen te liggen. De Vrijzinnige Partij neemt hiervoor de ontplooiing van mensen als uitgangspunt, van alle mensen.

De Vrijzinnige Partij staat voor een transparante politiek die zorgt voor toegankelijk en betaalbaar onderwijs, openbaar vervoer en echte, eerlijke zorg voor iedereen. Het speerpunt van de Vrijzinnige Partij is een onvoorwaardelijk basisinkomen, zekerheid voor iedereen boven de 18 jaar. Vrijzinnige politiek betekent kiezen voor vrije mensen. In een samenleving waar iedereen meetelt. Jij telt mee.

 

De basis op orde

Op 27 september 2016 hebben we ons verkiezingsprogramma “De basis op orde” gepresenteerd: hoe kunnen we op een nieuwe en positieve manier kijken naar werk, zorg, onderwijs en sociale zekerheid?

De afgelopen jaren is onnodig veel bezuinigd en te weinig geïnvesteerd. Het is tijd om de basis met een onvoorwaardelijk basisinkomen op orde te brengen. Op 15 maart 2017 kan iedereen daaraan meewerken. Stem Vrijzinnige Partij. Jij telt mee!

Verkiezingsprogramma Vrijzinnige Partij
Definitief Verkiezingsprogramma 2017 fix
Adobe Acrobat document 1.6 MB
Artikel in de Klaroen van 18 januari 2017
Artikel in de Klaroen van 18 januari 2017