· 

Kritiek op schrappen buslijn (4/14) in de Wilgendonk - deel 2

Het Kontakt, 1 november 2023
Het Kontakt, 1 november 2023

Tijdens de commissievergadering van 4 oktober hebben wij enkele vragen gesteld tijdens het Vragenkwartier. Hiervan is verslag gedaan in de Klaroen van 18 oktober en van 1 november.

 

Senioren in de knel. Een aantal oudere mensen heeft bij ons aan de bel getrokken. Want zij wonen in de wijk Wilgendonk en deze buslijn is de enige lijn die vanaf de Wilgendonk naar het centrum van Papendrecht rijdt en weer terug. Dat alles gaat met de nieuwe dienstregeling vervallen. Hoe kunnen we als gemeente ervoor zorgen dat de ouderen in de wijk Wilgendonk, waar veel ouderen wonen die nu de dupe worden van deze nieuwe dienstregeling en die geen auto (meer kunnen) rijden, toch hun mobiliteit houden en niet het gevaar lopen in een isolement te geraken? En wat is het perspectief op de korte termijn? Daarover heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht wederom vragen gesteld aan het College van B&W.

 

Een aantal bewoners van de wijk Wilgendonk benaderde ons met de vraag of we ons wilden inspannen de buslijn te behouden. Daar gaan wij ons best voor doen! Zo is er een bewoner die vanwege leeftijd maar ook psychiatrische problemen na lange tijd de bus weer kon en durfde nemen. Dan kon de bewoner eenmaal per week tenminste met de bus naar het centrum (de Meent). Alleenstaand, fietsen was geen optie meer en de Hopper bracht ook geen uitkomst.

 

Er is bij deze dienstregelingswijziging niet vanuit de inwoners in de wijk gedacht, die sterk afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Met name de senioren komen in de knel omdat zij vaak niet meer mobiel genoeg zijn om het langere eind naar de verderop gelegen bushalte te lopen. Daartoe zijn zij vaak fysiek niet meer in staat, maar ook omdat zij geen auto meer hebben en dus zelf niet meer kunnen rijden. Isolement in de wijk dreigt voor deze mensen.

 

Hieronder leest u een brief van een bezorgde inwoner die eerder werd gepubliceerd in Het Kontakt van 1 november.

Het Kontakt, 1 november 2023
Het Kontakt, 1 november 2023