· 

Kritiek op schrappen buslijn (4/14) in de Wilgendonk

Tijdens de commissievergadering van 4 oktober jl. hebben wij enkele vragen gesteld tijdens het Vragenkwartier. Zie de bijlagen. Hiervan is verslag gedaan in de Klaroen van 18 oktober 2023. Het artikel staat hieronder.

 

Senioren in de knel

Een aantal oudere mensen heeft bij ons aan de bel getrokken. Want zij wonen in de Wilgendonk en deze buslijn is de enige lijn die vanaf de Wilgendonk naar het centrum van Papendrecht rijdt en weer terug. Dat alles gaat met de nieuwe dienstregeling vervallen. En dat is een groot gemis.

1.       Hoe kunnen we als gemeente ervoor zorgen dat de ouderen in de wijk Wilgendonk, waar veel ouderen wonen die nu de dupe worden van deze nieuwe dienstregeling en die geen auto (meer) rijden, toch hun mobiliteit houden en niet het gevaar lopen in een isolement te geraken?

Wij zijn in de archieven gedoken en hebben een brief gevonden van 5 april 2019 (!). Zie de bijlagen. Destijds merkten wij ook al op dat de kwaliteit van de dienstregeling onder druk stond. Wij sloten deze brief toen af met de volgende alinea: (…) “is het mogelijk dat de gemeente weer in overleg treedt met de provincie teneinde de dienstregeling uit te breiden dan wel te verbeteren, zodat de inwoners in de Oostpolder ook (weer) een directe busverbinding (vanaf de halte Westkil bijvoorbeeld) kunnen krijgen met het centrum (de Meent) van Papendrecht?” (…) Daar is toen feitelijk jammer genoeg niet veel mee gedaan. Nu zeggen de wethouders weer in koor dat het ze zorgen baart en dat ze die zorgen gaan overbrengen aan de provincie en aan de ministeries.

 

2.       Maar wat is hiervan het perspectief op de korte termijn?

Graag zien wij bovenstaande vragen beantwoord, zo mogelijk in het kader van artikel 40 van het Reglement van Orde zodat beantwoording voorzien kan worden voor eind november van dit jaar.

Brief OP d.d. 24 oktober 2023
Brief OP dd 24-10-2023 inzake Buslijn 4.
Adobe Acrobat document 667.4 KB
Oplegnotitie d.d. 4 oktober 2023
Bijlage-1 ihkv Vragenkwartier.pdf
Adobe Acrobat document 134.3 KB
Brief OP d.d. 5 april 2019
Bijlage-2 brief-5 april 2019 inzake Busl
Adobe Acrobat document 151.2 KB

Bent u het er niet mee eens?

Stuur dan via deze link uw brief met kritiek.

De Klaroen 18 oktober 2023
De Klaroen 18 oktober 2023

Haltes Buslijn 4/14

Papendrecht, Viaduct N3 Oost

Papendrecht, Pieter Zeemanlaan

Papendrecht, Zernikelaan

Papendrecht, Willem Dreeslaan

Papendrecht, Edelweisslaan

Papendrecht, Middenstraat

Papendrecht, Veerdam

Papendrecht, Winkelcentrum De Meent

Papendrecht, Constantijn Huygenslaan

Papendrecht, P.C. Hooftlaan

Papendrecht, Jan Steenlaan

Papendrecht, Busstation

Papendrecht, Walmolen

Papendrecht, Stellingmolen

Papendrecht, Vuurdoornhof

Papendrecht, Winkelcentrum Wilgendonk

Met ingang van 9 december 2018 nam Qbuzz het vervoer in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem over van Arriva. Lijn 4 werd vanaf Ziekenhuis Amstelwijck doorgetrokken naar een nieuw eindpunt aan de Laan van Europa. In de spitsuren werd hiervandaan voortaan doorgereden naar Dordtse Kil III via de voormalige route van lijn 8. Ook de ritten van lijn 8 tussen Staart en Station werden opgenomen in de nieuwe lijn 4. Na de Staart West werd lijn 4 in tweeën gesplitst: de helft van de ritten reed voortaan naar de Staart Oost en ging daar in twee richtingen van/naar de halte Baanhoekweg rijden. De andere helft van de ritten reed voortaan via Papendrecht Westpolder en Molenvliet naar Papendrecht Wilgendonk, waar ze de route van lijnen 14 en 15 overnamen. Het trajectdeel tussen Wilgendonk en de Oostpolder kwam echter te vervallen, evenals de ritten door Papendrecht in de avond en op zondag.

Beantwoording van de vragen
E01. 20231122 Beantwoording artikel 40 v
Adobe Acrobat document 107.5 KB