· 

OP naar een Cultuurgebouw in het Centrum

Aan de agendacommissie,

Hierbij dient de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een Oplegnotitie in met als onderwerp ‘Cultuurgebouw in het Centrum’. Tevens voegen wij als bijlage bij dit bericht bij de Financiële kaart van Papendrecht. Toelichting op deze oplegnotitie. Tijdens de Corona periode heeft het College een ontwerp voorgelegd van een Torenflat. Er is maar één keuze aan de raad voorgelegd en wij vinden dat voor deze prominente plek te weinig. Wij refereren aan de discussie destijds over de inrichting van het Marktplein. Er waren vier varianten waaruit gekozen kon worden. Ook de inwoners mochten hun keuze kenbaar maken. Wij verwijzen u naar deze link waar hierover meer te lezen valt.

 

Wij zijn van mening dat er naar meer dan slechts één variant van bebouwing van de voormalige van der Kevie locatie gekeken moet worden en dat zowel de gemeenteraad als de inwoners betrokken dienen te worden bij de definitieve keuze voor de invulling van dit deel van de Markt / het Centrum. De locatie is er te belangrijk voor om slechts één keuzevariant beschikbaar te hebben. Want feitelijk heeft de gemeenteraad dan alleen nog de keuze om ja of nee te zeggen (voor of tegen een torenflat op die plek?), terwijl er zoveel meer, en betere, varianten denkbaar zijn. Onafhankelijk Papendrecht heeft de moeite genomen om een andere variant te bedenken en vraagt uw commissie om deze variant te agenderen voor een beeldvormende vergadering.

Oplegnotitie Cultuurgebouw in het Centrum

Op dit moment is de voormalige van der Kevie locatie nog onbebouwd. Er zijn plannen voor een torenflat. Maar wij denken dat een Cultuurgebouw (inclusief Theater) een betere invulling zal zijn. Wij denken aan een kleinschalig theater, een nieuw gebouw voor Theater de Willem en een clustering van culturele organisaties die thans verspreid over de gemeente gehuisvest zijn.

Het doel van deze oplegnotitie is om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan.

Onze visie is dat een investering in een cultuurgebouw in het centrum niet alleen een impuls geeft aan de culturele sector maar ook aan het leefklimaat in het centrum. Het cultuurgebouw zal ook een economische impuls geven aan winkelpark de Meent en de directe omgeving. De bewoners aan de Markt zullen blij zijn als het gebouw niet hoger dan ongeveer tien meter wordt.

Het doel van deze oplegnotitie is dat de gemeente in kaart gaat brengen wat de mogelijkheden zijn van een cultuurgebouw in het centrum zodat er naast de keuzemogelijkheid voor een torenflat ook een andere keuzemogelijkheid tegenaan wordt gezet waaruit de gemeenteraad kan kiezen.

 

Een cultuurgebouw heeft een aantal voordelen ten opzichte van een torenflat.

Ten eerste wordt een wens van de culturele raad in vervulling gebracht door de culturele instellingen samen te brengen en een goede plek te geven. Ten tweede levert elke in cultuur geïnvesteerde euro vier maal zoveel op via de economische multiplier. Omdat een cultuurgebouw activiteiten genereert zal er altijd wat te doen zijn, en dat trekt publiek zowel overdag als in de avond. Ten derde wordt de levendigheid vergroot. Het centrum wordt interessanter om ernaar toe te gaan en er te verblijven. Ten vierde zal door goede samenwerking een pluriform aanbod kunnen worden gerealiseerd. Ten vijfde zal er ook voor de jeugd ook meer te beleven zijn en kan het nieuwe cultuurgebouw in een lacune op het gebied van activiteiten voorzien.

 

De financiële analyse door Deloitte gaf aan dat er middelen voorhanden zijn om te investeren.

Als voorbeeld denken wij aan de manier waarop iets soortgelijks in de gemeente Haarlem is gedaan met de Toneelschuur die ook werd ingepast in bestaande bebouwing. Wij stellen daarom voor om een bedrijfsbezoek aan de Toneelschuur te brengen.

Onze vraag aan de gemeenteraad is of hij ook vindt dat er meer dan één keuzemogelijkheid (de woontoren) aan de gemeenteraad zou moeten worden voorgelegd alvorens te beslissen over de bebouwing van deze locatie? Wij verwachten dat de raad voor meer keuzemogelijkheden zal kiezen omdat er anders geen debat plaats kan vinden.

Oplegnotitie Cultuurgebouw in het Centrum
Oplegnotitie Cultuurgebouw in het Centru
Adobe Acrobat document 439.1 KB
Financiële kaart gemeente Papendrecht
20210329 Presentatie Financiële kaart Pa
Adobe Acrobat document 1.1 MB

Geen woontoren in het centrum van Papendrecht

Stand van 7 juni 2023: 405 ondertekeningen - De Gemeente Papendrecht wil een toren van 30 meter bouwen aan het Markt plein op de locatie waar het zogeheten vd Keviepand stond. Tussen het gemeentehuis en de bebouwing aan de Veerpromenade. Indertijd is bezworen dat herbouw op deze locatie niet hoger zou zijn dan 9 meter.