· 

Vragen over verplichte toegangsregistratie personen bij het zwembad

Gisteren was het nog mogelijk een toegangskaartje te kopen voor het buitenzwembad zonder verplichte persoonlijke identificatie aan de balie van het zwembad. Maar de baliemedewerker vertelde mij dat dat vanaf vandaag verleden tijd is. Voortaan zou iedereen zich online dienen aan te melden (via de website van het Sportcentrum) om een kaartje te reserveren om te gaan zwemmen.

 

 1. Is het College op de hoogte van de verplichte persoonsregistratie bij het reserveren van een toegangskaartje voor het zwembad?
 2. Wat is de mening van het College over de verplichte persoonsregistratie bij het reserveren van een toegangskaartje voor het zwembad?
 3. Hoe lang worden de persoonsgegevens door het zwembad/ het sportcentrum bewaard?
 4. Waarvoor (bedoeld is met welk doel?) worden de persoonsgegevens van mensen die gaan zwemmen in het zwembad/ het sportcentrum bewaard?
 5. Is deze praktijk verenigbaar met de richtlijnen van het landelijk geldende privacy beleid?
 6. De gemeente is eigenaar van het sportcentrum (waar het zwembad deel van uit maakt) en is de gemeente zelf ook voorstander van de verplichte persoonsregistratie bij het reserveren van een toegangskaartje voor het zwembad?
 7. Geldt deze maatregel eventueel ook voor andere gemeentelijke organisaties? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Graag nadere motiveren.
 8. De baliemedewerker antwoordde mij gisteren op mijn vraag waarom deze maatregel was ingesteld dat deze maatregel te maken zou hebben met de bestrijding van vandalisme/agressie en dat soort zaken. Klopt dit? Graag nader motiveren.
 9. Is het College van mening dat persoonsregistratie van mensen die willen gaan zwemmen een effectief middel is om de bestrijding van vandalisme/agressie en dat soort zaken tegen te gaan? Graag nader motiveren.
 10. Waarom is deze maatregel niet eerst in de gemeenteraad besproken, zodat de gemeenteraad zich eerst hierover van tevoren had kunnen uitspreken?
 11. Is het College van zins de organisatie van het sportcentrum (het zwembad) bij nader inzien opdracht te geven deze maatregel in te trekken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? Graag nader motiveren.

 

Opsteller van de vragen: Ruud Lammers

Brief met vragen
OP -Artikel 40 RvO-vragen inzake toegang
Adobe Acrobat document 408.3 KB
Artikel Klaroen 18 mei 2022 (Voorpagina)
Artikel Klaroen 18 mei 2022 (Voorpagina)