· 

Opruiming PFAS eindelijk van start - deel 2


Opruiming PFAS (zeer zorgwekkende stoffen) in onze leefomgeving van start

In 2016 begonnen wij met bewustwording onder het motto ['GenX' - Stop onmiddellijk met de lozingen door DuPont/Chemours Dordrecht]. Want wat niet geloosd wordt hoeft later niet te worden opgeruimd. Nu komt er geld om PFAS uit de grond te halen.

"Drinkwater dient schoon te zijn. Chemours loost de stof ‘GenX’ op het oppervlaktewater (Beneden Merwede). Drinkwater wordt voor een deel uit het oppervlaktewater gehaald. Het drinkwaterbedrijf is kritisch. De volksgezondheid is volgens ons in gevaar. De Nederlandse autoriteiten hebben gedurende (tientallen) jaren een veel te lakse houding aangenomen als het gaat om het kritisch zijn op uitstoot (emissies) van gevaarlijke, giftige stoffen in ons milieu. Hier past geen houding vanuit de overheid om de zaken nog eens een tijdje aan te kijken. Dat is wat de Provincie nu wil gaan doen. Hier past onmiddellijke actie! Stopzetting van de lozingen van ‘GenX’ op het oppervlaktewater is nodig. Er mag geen ‘GenX’ of welke andere gevaarlijke giftige stof dan ook meer doorsijpelen in het drinkwater. Water is van eminent belang voor de gezondheid van ons allemaal."

Klaroen 26 januari 2022
Klaroen 26 januari 2022