· 

Meeste inwoners Papendrecht boven aanbevolen maximum hoeveelheid PFAS

Op grond van onderzoek door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht

Het advies van de EFSA is een maximale opname van de vier PFAS componenten PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS tezamen van 4.4 ng/kg lichaamsgewicht per week. Indien het drinkwater in Papendrecht 21 ng/L voor deze vier PFAS samen bevat en we gaan uit van een dagelijkse consumptie van 2 liter, dus 14 liter per week, dan komen we tot een inname van 14x21= 294 ng/week. Een persoon van 60 kg mag maximaal 60x4.4= 264 ng per week opnemen. Die komt dan in Papendrecht net boven de aanbeveling uit. De gehalten van de vier PFAS in groente, vlees, eieren etc. is 10-50 maal hoger dan in drinkwater, de wekelijkse intake per voedingsmiddel vermoedelijk wat lager dan van water. Een groter deel van de PFAS belasting komt uit andere voedingsmiddelen. Dat geeft aan dat de meeste inwoners in Papendrecht ruim boven de aanbevolen maximum hoeveelheid PFAS uit zullen komen.

Herziening risicobeoordeling
Herziening van de risicobeoordeling van
Adobe Acrobat document 735.0 KB