· 

Jongerendebat in Theater de Willem

zaal Theater de Willem te Papendrecht
zaal Theater de Willem te Papendrecht

Vanavond vindt in Theater de Willem het Jongerendebat plaats. Dat is een mooie aanleiding om in het kort nog eens stil te staan bij de initiatieven die Onafhankelijk Papendrecht de afgelopen bestuursperiode heeft genomen om voor jongeren in onze gemeente wat de bereiken.

Onafhankelijk Papendrecht heeft een motie ingediend bij de raad van juni 2020 om een eenvoudige BMX baan mogelijk te maken. Helaas werd dit plan NIET gesteund door de raad.

Onafhankelijk Papendrecht heeft in januari 2021 een motie ingediend bij de raad om 'ruimte te geven aan de jeugd' in de periode van de Lockdowns in verband met Corona. Deze motie werd gesteund door de raad.

Onafhankelijk Papendrecht heeft twee amendementen ingediend om minder te bezuinigen op cultuur (lees: de bibliotheek) en ook om minder te bezuinigen op het jongerenbeleid en op het openluchtmuseum Beeldenpark Drechtoevers. Beide amendementen werden NIET gesteund door de raad.


Onafhankelijk Papendrecht heeft een Jongerenplatform opgericht om jongeren in de gemeente nauwer te betrekken bij het beleid van de gemeente.

Opkomen voor de jongeren in Papendrecht: 21 ideeën vanuit het jongerenplatform
Opkomen voor de Jongeren.pdf
Adobe Acrobat document 748.6 KB

Onafhankelijk Papendrecht heeft 5 jongeren op de kieslijst gezet: Martijn Hardam, Daan den Dunnen, Sabri Acharki, Alaa Haj Hussein en Ilias Brands.