De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

Mijn naam is Sabri Acharki ik ben 18 jaar en woon al mijn hele leven in Papendrecht. Mijn hobby´s zijn voetballen en sporten ik zit op school bij Da Vinci college en doe daar de opleiding sport en bewegen. Ik heb mijzelf aangemeld bij de gemeenteraad omdat ik wil laten zien dat je ongeacht je leeftijd toch zeggenschap mag hebben in je eigen dorp. Ook vind ik dat er meer gedaan mag worden voor de jongeren in de gemeente Papendrecht en ik hoop dat ik voor veel jongeren een stem kan zijn in dit dorp en in deze lastige tijd. Ik wil graag zitting nemen in de gemeenteraad, omdat ik makkelijk ben in de communicatie en een sterke mening heb die ik heel goed kan onderbouwen. En ik weet wat de jongeren in de gemeente willen omdat ik zelf nog jong ben!