· 

Wetsvoorstel 2G ingetrokken

Op 10 februari jl. schaarde de Tweede Kamer zich met een krappe meerderheid achter een motie om 2G in te trekken. In het 2G-wetsvoorstel zouden alleen gevaccineerden of mensen die genezen zijn van corona toegang tot publieke gelegenheden mogen krijgen. De effectiviteit van de 2G-maatregelen was onvoldoende onderbouwd is, tastte de burgerrechten aan, de maatregel was niet effectief is en er bestond in de samenleving weinig draagvlak voor.