· 

Verhuizingen bibliotheek kosten 1,3 miljoen euro

Artikel gepubliceerd in de Klaroen
Artikel gepubliceerd in de Klaroen

Het kan anders. Het kan beter. Hoe dan?

Naast het gemeentehuis op de plek van de voormalige van der Kevie locatie:

Realiseer Cultuurhuis Papendrecht: een cultuurcentrum waar alle gesubsidieerde culturele partijen onderdak vinden. Theater de Willem, muziekvereniging Excelsior, oefenstudio’s om muziek te maken, de Bibliotheek, stichting cultuureducatie, de Volksuniversiteit, RTV Papendrecht met een openbaar café voor sociale ontmoetingen en een ondergrondse bewaakte fietsenstalling (bemand door sociale werkvoorzieningsmensen van Drechtwerk). Op die locatie dus geen bestemmingsplanwijziging (bouwen tot maximaal 9 meter hoogte, ± 1350 m²). Bewoners ter plekke ook blij.