· 

Wat vindt u van de verhuisplannen van de bibliotheek naar het gemeentehuis?

De verhuisplannen van de bibliotheek naar het gemeentehuis - Wat vindt u ervan?

Recent kondigde het College aan dat de gemeenteraad wordt gevraagd om 689.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen om de bibliotheek in het gemeentehuis te huisvesten. “Een unieke kans om elkaars dienstverlening aan te vullen en te versterken.” Het raadsvoorstel wordt in de commissievergadering Samenleving van 10 februari besproken.

Na de behandeling op 10 februari, neemt de gemeenteraad op 24 februari een besluit. Wanneer de gemeenteraad positief besluit over het kredietvoorstel, is de verwachting dat de bibliotheek eind 2022 verhuist. De verhuisoperatie lijkt ingegeven door de wens op korte termijn tot bezuinigingen te komen.

 

We zetten een aantal ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar op een rijtje.

In 2017 meldde het College dat de verbouwing van het gemeentehuis van Papendrecht 1 miljoen euro meer had gekost dan eigenlijk de bedoeling was. Deze overschrijding was fors; er is dus al flink wat geld gemoeid met de verbouwing van het gemeentehuis. De nieuwe verhuisplannen van de bibliotheek vragen weer om een verbouwing c.q. aanpassing van het gemeentehuis en de kosten zijn volgens het College begroot op 689.000 euro.

 

De bibliotheek was hiervoor gevestigd aan de Markt 2. Het College wilde destijds in het voormalige pand van de bibliotheek een supermarkt vestigen, maar dat ging niet door. Toch moest de bibliotheek verhuizen naar de Veerweg 135 en dat gebeurde in 2018. De bibliotheek is naar eigen zeggen tevreden met de huidige vestigingslocatie.

 

In 2021 werd het voormalige pand waarin de bibliotheek was gevestigd (Markt 2) verkocht voor 610.000 euro onder de boekwaarde. Het pand werd verkocht voor 100.000 aan de plaatselijke woningcorporatie die er zorgwoningen in gaat aanleggen. Tevens werd toen duidelijk dat de bibliotheek volgens het College moest bezuinigen (€ 130.000). In maart 2021 startte de bibliotheek een actie “Red jouw bieb”. Dit leidde tot bijstelling van het bezuinigingsbedrag.

 

Het subsidiebedrag van de gemeente voor de bibliotheek zit onder het landelijk gemiddelde. Als de bezuinigingen door waren gegaan dan zou de bibliotheek in Papendrecht niet meer kunnen functioneren. Voorlopig is de bibliotheek dus voor Papendrecht behouden.

 

Nog even afgezien van de vraag of het verstandig is de bibliotheek in het gemeentehuis te vestigen is nu in elk geval al wel duidelijk dat er flinke kosten met wéér een verhuizing van de bibliotheek gemaakt gaan worden. Het is wat onze fractie betreft verstandig om eerst nog eens goed na te denken over deze nieuwe verhuisplannen. De kosten bij het tweemaal verhuizen van de bibliotheek in een tijdsbestek van vier jaar belopen volgens onze berekeningen 1,3 miljoen exclusief de kosten van de verhuizingen zelf. De kosten zetten we hieronder op een rijtje.

 

Overschrijding verbouwingskosten gemeentehuis in 2017

1.000.000

Verhuiskosten van Markt 2 naar Veerweg 135

PM

Derving huurinkomsten wegens leegstand Markt 2 van 2018-heden

PM

Verkoop Markt 2 onder de boekwaarde

610.000

Verhuiskosten Veerweg 135 naar Markt 22 (inpandig gemeentehuis)

PM

Benodigde aanpassingen bibliotheek inpandig in gemeentehuis

689.000

Kosten bij 2x verhuizing van de bibliotheek in de periode 2018-heden

2,3 miljoen + PM

 

Kijken we terug over een periode van vijf jaar dan constateren we dat er in 2017 nog een overschrijding van de verbouwingskosten van het gemeentehuis te betreuren viel van 1 miljoen euro. Tellen we de verhuisplannen van de bibliotheek hierbij op, inclusief de leegstand van Markt 2 gedurende een viertal jaren en de verkoop van Markt 2 voor 610.000 euro onder de boekwaarde, dan komen we uit op een bedrag van 2,3 miljoen euro aan overschrijding verbouwingskosten gemeentehuis, verhuiskosten bibliotheek en wederom aanpassing van de inrichting van het gemeentehuis in verband met de inpandige vestiging van de bibliotheek. En dat alles in een tijdsbestek van slechts 5 jaar.

 

Dit doet bij ons de vraag rijzen waarom we de bibliotheek niet beter behoorlijk kunnen gaan subsidiëren, zodat we niet meer de gemeente zijn met het laagste subsidiebedrag voor de bibliotheek, in plaats van wéér veel geld uit te geven voor een tweede verhuizing van de bibliotheek, dit keer naar het gemeentehuis inpandig, waardoor er ook weer veel geld besteed moet worden aan de verbouwing van het gemeentehuis waar we notabene hebben gezien dat de overschrijding van de verbouwingskosten van het gemeentehuis vijf jaar geleden al 1 miljoen euro bedroeg. Wie garandeert ons dat de kosten van de bouwkundige aanpassingen aan het gemeentehuis bij de aangekondigde verhuizing niet weer hoger uitvallen?

 

Standpunt OP

Wij neigen ernaar de bibliotheek voorlopig te laten zitten waar hij zit en niet te laten verhuizen naar het gemeentehuis. En eerst meerdere opties uit te werken alvorens tot zo’n ingrijpend besluit te komen. Maar wat vindt u? Wij zijn benieuwd naar uw mening.

De fractie heeft nog een aantal technische vragen gesteld in verband met de verhuisplannen van de bibliotheek. U kunt de printbare versie hiernaast lezen >>

Technische vragen
20220206 OP- Technische vragen verhuispl
Adobe Acrobat document 410.2 KB