· 

Doneer een bedrag voor de campagne van OP - Lijst 5!

De kandidaten van ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT staan vol enthousiasme klaar om de boodschap van ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT te gaan verspreiden in de gemeente en daarmee zoveel mogelijk kiezers te winnen. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken! Hoe meer zetels ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT haalt in de gemeenteraad, hoe groter onze invloed is. Hoe meer wij kunnen veranderen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we de komende weken zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Zoveel mogelijk mensen laten zien waar ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT voor staat en wat wij voor hen kunnen betekenen.

 

U kunt ons daarbij helpen door een donatie te doen voor de verkiezingscampagne. Het geld dat wij ophalen zal gebruikt worden om campagne mee te voeren en zoveel mogelijk stemmen te veroveren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Denk daarbij aan het maken van een reclamespotje, flyeracties op straat, het aanschaffen van campagnemateriaal, het maken van campagnefoto’s, het afhuren van locaties voor bijeenkomsten, het verspreiden en plakken van posters enzovoorts.

 

Het is van groot belang dat zoveel mogelijk mensen kennis met ons maken, zodat zij weten dat ze op ons kunnen stemmen. Ons streven is om 1.500 euro voor ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT op te halen! Helpt u mee? Samen kunnen we ervoor zorgen dat ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT op 16 maart zoveel mogelijk zetels wint! Samen brengen we de verandering teweeg die Papendrecht zo nodig heeft. Wij zouden u zeer erkentelijk zijn!

Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Onafhankelijk Papendrecht voert campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De campagne vindt maandelijks plaats op wisselende locaties in Papendrecht waarbij de fractieleden in gesprek gaan met de inwoners. De campagne omvat onder andere het uitleg geven over de standpunten en het verkiezingsprogramma. De website geeft dagelijks informatie over de plaatselijke politieke ontwikkelingen. Onafhankelijk Papendrecht is ook actief op Facebook en Instagram.

Geef ons een duwtje in de rug en steun ons financieel

Maak een bijdrage over op rekening NL77 TRIO 0212 3802 49 ten name van Onafhankelijk Papendrecht. Onafhankelijk Papendrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.