Informatie over de vereniging

Onafhankelijk Papendrecht is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Tot de belangrijkste activiteiten behoren het geven van voorlichting omtrent alle bestuursbesluiten, de huishouding van de gemeente Papendrecht betreffende, en het bevorderen van een democratische besluitvorming omtrent beslissingen die de belangen van de gemeente Papendrecht en haar inwoners raken.

Statuten
Scan akte van statutenwijziging met door
Adobe Acrobat document 342.5 KB

Onafhankelijk Papendrecht ontvangt geen Rijkssubsidie. Indien u overweegt een donatie aan Onafhankelijk Papendrecht te verrichten, dan kunt u gebruik maken van onderstaande bancaire gegevens. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie!

IBAN: NL77 TRIO 0212 3802 49

Ten name van: Onafhankelijk Papendrecht

De ANBI status is met ingang van 1 september 2021 aan Onafhankelijk Papendrecht toegekend door het ANBI Expertisecentrum van de Directie Midden- en Kleinbedrijf van de Belastingdienst.

 

 

De naam van de instelling

Onafhankelijk Papendrecht

Het RSIN/fiscaal nummer

853262482

 

De contactgegevens

Adres

Jonkheer A.F. de Savornin Lohmanlaan 8

 

PC en Plaats

3354 AS Papendrecht

 

Telefoon

06-10964340

 

E-mail 

info@onafhankelijkpapendrecht.nl

De doelstelling

Onafhankelijk Papendrecht is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Tot de belangrijkste activiteiten behoren het geven van voorlichting omtrent alle bestuursbesluiten, de huishouding van de gemeente Papendrecht betreffende, en het bevorderen van een democratische besluitvorming omtrent beslissingen die de belangen van de gemeente Papendrecht en haar inwoners raken.

Het beleidsplan

Verkiezingsprogramma

De bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Voorzitter

Ruud Lammers

Secretaris

vacature

 

Penningmeester

vacature

 

Leden

vacature

Het beloningsbeleid

Vergoeding alleen op basis van gemaakte onkosten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma en ze staan ook op de blogs Nieuws en In de Media

Financiële verantwoording

Deze is opgenomen in de verantwoording fractiebudget

 

Verantwoording fractiebudget 2020
00- Griffie inzake fractiegelden 2020 OP
Adobe Acrobat document 276.9 KB