· 

Wél subsidie voor landelijke politieke partijen, plaatselijke partijen krijgen niks

Op 19 september 2019 heeft de Tweede Kamer de motie-Jetten c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting voor 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel te verhogen met 10 miljoen euro en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro.

 

Het voorstel van het kabinet is om voor de periode 2020-2024 de subsidie voor landelijke politieke partijen te verhogen met € 8.650.000 per jaar. Deze politieke partijen mogen zelf bepalen hoe zij de extra subsidie over de verschillende organisaties binnen hun partij willen verdelen.

 

Zo kan een partij er bijvoorbeeld voor kiezen om de subsidie hoofdzakelijk te benutten om de landelijke partijorganisatie te versterken. Het Kennispunt lokale partijen, dat tot taak heeft om bestuursleden, vrijwilligers en leden van plaatselijke politieke partijen te ondersteunen zal in die periode jaarlijks slechts € 350.000 ontvangen.

 

“Gelet op de uitslagen bij de verkiezingen, waarbij de plaatselijke partijen ongeveer 33% van de stemmen behaalden, is dit voorstel op zijn zachtst gezegd nogal aan de scheve kant”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

Onafhankelijk Papendrecht vroeg hier eerder ook al (tevergeefs) aandacht voor. Lees de twee artikelen op onze website: