Lokale politieke partijen worden gediscrimineerd door de overheid

Het feit dat lokale politieke partijen worden gediscrimineerd door de overheid is al langer bekend. Landelijke politieke partijen, en de Minister van Binnenlandse Zaken, blokkeren subsidies aan lokale politieke partijen, die zij zelf wel elk jaar opstrijken. De landelijke politieke partijen hebben een netwerk van afdelingen in het land. Deze afdelingen zijn veelal plaatsgebonden en kunnen voor tal van vragen, cursussen, opleidingen, campagnematerialen en (financiële) ondersteuning terecht bij de bureau's van de landelijke politieke partijen. Lokale politieke partijen hebben geen landelijke vertegenwoordiging en krijgen direct noch indirect subsidie van het Rijk. Dit is natuurlijk een oneerlijke zaak. Er is dan ook al jaren sprake van oneerlijke concurrentie tussen landelijke politieke partijen die wél subsidies krijgen en lokale politieke partijen die geen subsidies krijgen.

Bron: Financiering politieke partijen - Kennisbank Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties