· 

Transparantie hoort in de lokale democratie te prevaleren

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht verkiest transparantie boven geheimhouding. Zeker als het gaat om zaken die in politieke zin controversieel zijn. Controversieel is bijvoorbeeld de verwachte stijging of uitbreiding van de werkgelegenheid bij de Papendrechtse vestiging van GKN Fokker waarmee de gemeente Papendrecht een tot nu toe plezierige samenwerkingsrelatie onderhoudt.

 

Tijdens de raadsvergadering van 4 november merkte onze fractie op de samenwerking van de gemeente met GKN Fokker als een uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) uit 2011 te zien. 10 Jaar later verloopt deze samenwerking nog steeds voorspoedig in lijn met de traditie van vliegtuigbouw sinds Aviolanda in Papendrecht. De samenwerking pakt per saldo gunstig uit voor de gemeente en de uitbreiding van de werkgelegenheid geeft zicht op nieuwe en gewenste economische ontwikkelingen in de regio en daarbuiten.

 

De fractie liet eerder weten te verwachten dat de economische en maatschappelijke effecten blijvend positieve impulsen zullen geven aan een florerend MKB en de ingezetenen van de gemeente en stemde om die reden in met het gevraagde besluit en wenste Fokker alle succes bij het realiseren van zijn doelen. Vervolgens hebben wij zo goed mogelijk uitleg aan de inwoners gegeven over deze deal. Ook in discussies op de social media probeerden wij zo goed mogelijk uitleg te geven aan de inwoners die met, vaak terechte, vragen zaten. Er bleef nog veel onduidelijk.

 

Wij hebben begrepen dat vorig jaar vanwege corona honderden werknemers bij Fokker zijn ontslagen. Voor de gemeente is de samenwerking met Fokker echter profijtelijk. Het vormt een structurele inkomsten bron. De gemeentelijke bezuinigingen waren nodig om de begroting van de gemeente structureel in evenwicht te brengen. Een van de redenen dat de bezuinigingen nodig waren heeft te maken met het probleem dat de gemeente op de door het Rijk ('Den Haag') naar de gemeente overgehevelde taken (Participatie wet, Wmo, jeugdbeleid, werkloosheidsgelden etc.) is gekort. De gemeente krijgt te weinig middelen om al deze sociale wetten correct uit te voeren.

 

Aan een in der haast door de waarnemend burgemeester belegde geheime raadsvergadering begin december deden wij niet mee. Wij zijn namelijk geen voorstander van te veel geheime of besloten vergaderingen. Transparantie hoort thuis in de lokale politiek en dient te prevaleren boven geheimhouding. Want wat er in de politiek besloten wordt moet te allen tijde kunnen worden gecontroleerd. En die controle hoort in de openbaarheid thuis.