· 

Wees realistisch(er) bij verwachte toename werkgelegenheid

Wij juichen de nieuwe plannen toe, maar tegelijkertijd zijn wij realistisch ten aanzien van de verwachte toename van de werkgelegenheid (nieuwe banen).

Het zou een goede gewoonte in de plaatselijke politiek moeten zijn om eerlijk te zijn over de verwachtingen en de haalbaarheid van plannen. Zeker als het gaat om werkgelegenheid. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het beter zou zijn de verwachtingen omtrent de groei van het aantal banen in Papendrecht te temperen. Er wordt bij de plannen weliswaar van uitbreiding van werkgelegenheid uitgegaan. Maar realistischer is het om te verwachten dat het eerder om 500 (dan om 850) nieuwe banen zal gaan. Het is verleidelijk voor (lokale) politici om te jubelen over tekentafelplannen die nog uitgevoerd moeten worden. Het kan dus heel goed zo zijn dat het perspectief op de te verwachten nieuwe banengroei in een later stadium bijgesteld moet worden. En vergeet daarbij niet dat de plaatselijke politiek helemaal niet gaat over het beleid van Fokker. "Je moet als plaatselijke politiek uitkijken met het wekken van hoge verwachtingen. Het is verstandiger om als plaatselijke politiek minder te beloven, maar tegelijkertijd te proberen om méér waar te maken", aldus Ruud Lammers (fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht).

Uit de notulen van de gemeenteraadsvergadering van 4 november 2021

De heer LAMMERS merkt op dat zijn fractie de samenwerking van de gemeente met GKN Fokker ziet als een uitbreiding van de SOK uit 2011. 10 Jaar verder loopt deze samenwerking voorspoedig, in lijn met de traditie vliegtuigbouw sinds Aviolanda in Papendrecht. De samenwerking pakt per saldo gunstig uit voor de gemeente en de uitbreiding van de werkgelegenheid geeft zicht op nieuwe en gewenste economische ontwikkelingen in de regio en daarbuiten. Tot slot hoopt en verwacht zijn fractie dat de economische en maatschappelijke effecten blijvend positieve impulsen zullen geven aan een florerend MKB en de ingezetenen van de gemeente en zal daarom instemmen met het gevraagde besluit en wenst Fokker alle succes bij het realiseren van zijn doelen.

In 2011 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend

In 2021 volgde voortzetting van de samenwerking

Smart Delta Drechtsteden gaat voor meer duurzame banen. Bijvoorbeeld bij Fokker Aerostructures in Papendrecht, onderdeel van het internationale GKN Aerospace. Fokker maakt hier onderdelen voor vliegtuigen en helikopters. De vestiging in Papendrecht gaat de komende jaren flink uitbreiden met nieuwe bedrijfshallen en een bedrijfscampus.

 

Lees er meer over via deze link