· 

Lockdowns zijn niet meer te rechtvaardigen

De kosten van schoolsluitingen en uitgestelde niet-coronazorg zijn te groot geworden, schrijven Barbara Baarsma en vier anderen in NRC Handelsblad van 14 januari 2022. Dit sluit aan bij onze kritiek op het vigerende coronabeleid. Lees het artikel hieronder.

 

Burgerfront bestaat uit mensen die zelf de keuze maken om te handelen in burgerschap en daar niet toe gedwongen willen worden. Ze eisen in hun hoedanigheid van burger hun vrijheden. Ze houden zich aan het recht en behouden zich het recht voor om regelgeving af te wijzen.