· 

Open brief aan Rutte over zorgen om coronabeleid

Aan de minister-president

Ministerie van Algemene Zaken

Postbus 20001

2500 EA ’s Gravenhage

 

Papendrecht, 13 januari 2022

 

Geachte heer Rutte,

 

In toenemende mate zijn er signalen over de gevolgen voor ondernemers door de lockdown. Daarom sturen we als voltallige gemeenteraad u bij dezen een open brief. We roepen u op om meer ruimte te geven aan ondernemers en te werken aan draagvlak.

 

De huidige lockdown heeft onze ondernemers opnieuw hard geraakt. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. Voor veel ondernemers dreigt sluiting, faillissement of een langdurig nijpende situatie. Bovendien heeft de huidige situatie emotionele en psychische impact op ondernemers en hun gezinnen.

 

Bovendien neemt het draagvlak voor de maatregelen af. Het is lang niet altijd uit te leggen waarom de een wel en de ander niet open kan of mag. Daarbij komt nog eens dat veel geld weglekt naar het buitenland. Ook kan er bij essentiële winkels gewoon veilig gewinkeld worden. Kortom, de situatie is voor ondernemers langzamerhand onverdraaglijk geworden.

 

Voor de korte termijn pleiten wij, in navolg van andere gemeenten, voor ruimte voor ondernemers. Concreet: veilig winkelen in alle winkels moet mogelijk zijn, zoals dat eerder werd toegestaan. Voor de ondernemer is er dan meer ruimte om te ondernemen en voor de klant is het een veilige manier om te kopen. Ondernemers en dienstverleners hebben zich ook innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken. Geef daarom ruimte aan de horeca, kappers, culturele ondernemingen!

 

Tegelijkertijd willen we oog houden de gezondheid van onze inwoners. We denken dat de voorgestelde verruimingen zeker te verantwoorden zijn.

 

Ook het sociale leven heeft een knauw gekregen in deze tijd. Daarom pleiten we eveneens voor verantwoorde ruimte voor verenigingen, voor sport, voor cultuur. Zeker onze jongeren maken een moeilijke tijd door. Openstelling van onderwijsinstellingen is daarom een must!

 

We doen dus een dringende oproep tot een goed werkend en duurzaam perspectief voor ondernemers en de samenleving. De gemeente Papendrecht denkt graag met u mee.

 

Met vriendelijke groet namens alle fracties,

 

De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Papendrecht.