· 

Al 1619 handtekeningen opgehaald, actie verlengd tot 31 december

Het OP (deel) team: Ruud Lammers, Alaa Haj Hussein en Karel Spitsbaard
Het OP (deel) team: Ruud Lammers, Alaa Haj Hussein en Karel Spitsbaard

 

Persbericht

 

Papendrecht

vrijdag 24 december 2021

Onderwerp

Tussenstand ophalen handtekeningen

‘Personeel op de fietsenstalling op de Meent moet blijven!’

– 1619 handtekeningen opgehaald –

Handtekeningenactie verlengd tot 31 december

 

Een week geleden zijn wij gestart met een handtekeningenactie. En deze handtekeningenactie verloopt tot dusverre zeer succesvol. Het is ons gebleken dat veel inwoners hun beklag doen en van mening zijn dat het personeel van de fietsenstalling jarenlang goed werk heeft verricht.

 

Veel inwoners die komen tekenen zien graag dat het personeel op de fietsenstalling kan blijven. Ook spreken inwoners zich uit over de teloorgang van de sociale veiligheid, de kwaliteit van het toezicht, de service (zoals bandplakken), de hulpvaardigheid, de klantvriendelijkheid en niet te vergeten het sociale aspect: het kunnen maken van een praatje op zijn tijd. De toegevoegde waarde van de aanwezigheid van personeel op de fietsenstalling blijkt enorm te worden gewaardeerd.

 

En dat heeft tot dusverre geleid tot (het is een tussenstand) 1619 handtekeningen, van inwoners die graag willen dat het personeel op de fietsenstalling mag blijven.

 

De algehele indruk is dat de inwoners die zich zorgen maken over het mogelijke verdwijnen van de fietsenstalling hun zorgen hebben ten aanzien van minder menselijk toezicht door overname van deze taak door videocamera’s. Maar er bestaan ook serieuze zorgen dat de fietsenstalling minder veilig zal zijn met alleen nog maar cameratoezicht, alsmede dat men verwacht dat het voor criminelen gemakkelijker zal worden om hun slag te slaan. De fietsen staan namelijk niet vast aan de rekken, waardoor elke willekeurige fiets zomaar meegenomen kan worden. Wat bij menselijk toezicht natuurlijk veel moeilijker is.

 

Daarnaast spelen zaken als het persoonlijke en intermenselijke contact dat verloren zal gaan.

 

En van veel met name wat oudere inwoners vernemen wij dat zij hun fiets in de fietsenstalling zetten, in de wetenschap dat erop gelet wordt, en dat zij dan, zeker als zij niet over een automobiel beschikken, in etappes boodschappen doen in Winkelpark de Meent of op de Markt (op de dinsdagen) en telkens na elke etappe hun boodschappen in hun fietstas leggen. En omdat er menselijke bewaking is vertrouwen zij er beter op dat hun nieuw aangekochte spullen niet worden gestolen. Juist omdat er toezicht op hun fiets is.

 

Ook mensen met elektrische fietsen maken zich zorgen. Het gaat om flinke aanschafkosten per fiets en de angst dat hun fiets gemakkelijk(er) gestolen kan worden als er alleen nog videocamera’s hangen die het werk van de menselijke toezichthouders zullen hebben overgenomen is groot. Het is ook nog maar de vraag in hoeverre de verzekeringsmaatschappijen gestolen fietsen uit de niet door mensen bewaakte fietsenstalling op de Meent zullen vergoeden? De videocamera’s in de fietsenstalling worden bemand door personeel in de onderliggende parkeergarage. De vraag bij menigeen is: hoe snel zullen zij ter plekke zijn bij eventueel onheil?

  • In een motie van 2 december jl. vroeg de fractie van Onafhankelijk Papendrecht om het personeel (van Drechtwerk) van de fietsenstalling op de Meent te behouden en hun werkzaamheden aldaar te laten voortzetten en niet over te gaan op cameratoezicht.
  • Dit verzoek hebben wij op 22 december jl. opnieuw bij zowel het college als de gemeenteraad neergelegd. Zie de brief in de bijlage.

Gelet op wat inwoners hierover aan ons zeggen, de menselijke bewaking van de fietsenstalling bestaat al meer dan tien jaar, blijkt dat er een enorm grote waardering bestaat voor deze faciliteit, de kleinschaligheid van menselijk toezicht en het daarbij behorende maatwerk dat een middelgrote gemeente als Papendrecht juist nog wél kan bieden, alsmede enorm veel (warme) waardering voor de inzet van het personeel, hetgeen het sociale belang van menselijk toezicht en menselijke aanwezigheid op de locatie van de fietsenstalling op heel duidelijke wijze demonstreert.

 

Kansen voor uitbreiding lichte toezichthoudende taken op winkelpark de Meent

Wij zullen in het nieuwe jaar bovendien met voorstellen kunnen komen om de taken van het personeel op de fietsenstalling uit te breiden met lichte toezichthoudende werkzaamheden op het plein en in het winkelpark de Meent, zodat het tekort aan Boa’s (slechts 3 in totaal) in Papendrecht enigszins kan worden ingelopen en een vorm van praktisch menselijk toezicht op de Meent in het centrum op heel praktische, eenvoudige, betaalbare, kostenefficiënte wijze zal kunnen worden gerealiseerd met als doel de veiligheid ter plekke te verbeteren en ook het gevoel van veilig kunnen winkelen te bevorderen.

 

 

Einde persbericht

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht

Inlichtingen bij Ruud Lammers Tel. 06-10964340