· 

Aanpak alternatieven fietspad N3 brug tijdens herstelwerkzaamheden

De gemeente spant zich in (samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht) voor een goed alternatief voor fietsers. In samenspraak met Rijkswaterstaat wordt onderzocht of een pontverbinding tussen Huys ter Merwede (Papendrecht) en Huys de Merwede (Dordrecht) mogelijk is. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat alternatieve opties met de nieuwe exploitant van de Waterbus. Rijkswaterstaat verwacht de eerste helft van januari meer zicht te hebben op een alternatief dat ingezet zal worden om de hinder voor de (brom)fietsers te beperken.

 

Uit een verkeerstelling van gemeente Dordrecht (pre corona najaar 2019) blijkt dat het fietsaanbod in de ochtendspits 300 fietsers per uur bedraagt in noordelijke richting en 500 fietsers in zuidelijke richting. De avondspits is meer diffuus vanwege variabele eindtijden van de scholen.

 

Het afsluiten van het fietspad over de Merwedebrug is uiteraard onwenselijk maar wel noodzakelijk. In de basis vinden we afsluitingen van wegen en zeker van fietspaden altijd ongewenst. Op basis van een inspectierapport blijkt echter dat het fietspad hard toe is aan groot onderhoud, vooruitlopend op de renovatie van de brug zodat de veiligheid geborgd blijft. De balken zijn versleten en sluiten niet meer goed op elkaar aan. De asfaltlaag is ook sterk versleten waardoor het fietspad erg hobbelig is geworden en niet meer comfortabel rijdt. Om het fietsgebruik te stimuleren zeker gezien het geplande onderhoud aan de Merwedebrug in de toekomst is het belangrijk om juist nu het fietspad aan te pakken en weer comfortabel maken om over te fietsen. Dit zal uiteindelijk zorgen voor fietsstimulering.

 

Iedere twee weken vindt er een ambtelijke overleg plaats over mogelijke oplossingen voor fietsers. In samenspraak met Rijkswaterstaat onderzoeken we op dit moment of een pontverbinding tussen Huys ter Merwede (Papendrecht) en Huys de Merwede (Dordrecht) mogelijk is. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat alternatieve opties met de nieuwe exploitant van de Waterbus.