· 

Martijn Hardam (OP) stelt scherpe vragen

 

Vragenkwartier

 

Commissie Samenleving

24 november 2021

 

Toelichting en vraagstelling:

Van 31 januari tot eind april 2022 is het fietspad op de Papendrechtse of Merwedebrug bij de N3 in beide richtingen afgesloten voor onderhoudswerkzaamheden. Rijkswaterstaat vervangt de oude houten balken en brengt een nieuwe verflaag aan op de stalen oplegpunten die vrijkomen bij het verwijderen van de balken. De nieuwe houten balken worden voorzien van een rode asfaltlaag. Hiermee is het fietspad weer comfortabel bruikbaar voor de komende jaren. (Brom)fietsers moeten rekening houden met circa een half uur extra reistijd.

 

Opmerking van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht:

Allereerst de opmerking dat het goed is dat het fietspad op de brug gerepareerd gaat worden.

 

Vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht:

  1. Dit betekent dat in de wintermaanden circa een half uur extra reistijd genomen moet worden door mensen, inwoners van Papendrecht, die van de (brom)fiets gebruik moeten maken om over de rivier te komen. Heeft de gemeente ter plekke alternatieve vormen van vervoer over het water geregeld? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
  2. Papendrechters die ’s avonds in Dordrecht werken moeten alsdan tijdens de wintermaanden een half uur omrijden. Hoe ziet het College voor zich dat mensen in de kou een half uur langer, notabene in Corona tijd, bij gladheid en bij winters weer om moeten fietsen dan wel om moeten rijden met hun brommer?
  3. Is de gemeente Papendrecht bereid om de veerpont tussen Papendrecht en Dordrecht (de Waterbus) extra diensten te laten maken, zodat ook mensen die ’s avonds nog de oversteek moeten maken hiervan gebruik kunnen maken?
  4. Is de gemeente Papendrecht bereid om de mensen, denk hierbij ook aan kinderen die met de fiets over de brug naar school gaan, die normaliter reizen via het fietspad op de brug over de rivier de kosten te vergoeden van de oversteek met de Waterbus?
  5. Wat heeft het College geregeld om de mensen die over de brug moeten fietsen of met de brommer gaan te ontzorgen? Hoe worden zij geholpen?
  6. Kinderen die naar school gaan in Dordrecht? Hoe wordt hiermee concreet omgegaan? Krijgen de kinderen die in Dordrecht op school gaan en die normaliter met de fiets naar Dordrecht gaan een vergoeding om de Waterbus te nemen in de periode dat de werkzaamheden door Rijkswaterstaat van januari tot eind april 2022 zullen plaatsvinden? Of krijgen zij een gratis buskaartje? Hoe is dat geregeld?
  7. Waarom is niet overwogen deze werkzaamheden in de zomermaanden te realiseren?
  8. Is het alsnog mogelijk deze werkzaamheden naar de zomer van 2022 door te schuiven?

Het College gaat de vragen schriftelijk beantwoorden.

De Klaroen
De Klaroen