· 

Bijen en bio-diversiteit in de Gemeente Papendrecht

Onafhankelijk Papendrecht wil meer vergaande maatregelen nemen om de bijenstand en de biodiversiteit in de gemeente te bevorderen.

  • Het opstellen van een langdurig beleid op de bijenstand en biodiversiteit.
  • Het opstellen van een contourenkaart van het Bijenlandschap.
  • Het uitbreiden van de bijvriendelijke plantsoorten en biodiversiteit in bermen door heel Papendrecht.
  • Het gratis verstrekken van informatie en opleiding tot bijenimker.
  • Het bevorderen van bijenhotels.
  • Het informeren van inwoners van het planten van specifieke bijvriendelijke bloemen en planten.
  • Het informeren van inwoners van het toepassen van biologische bestrijdingsmiddelen.
  • Het tegengaan van chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Het stimuleren van het kopen van bijenproducten in de gemeente Papendrecht.
  • Het organiseren van een bijen infomarkt en het opstellen van een bio diversiteitsplan 2018-2022.