· 

Bijenhotel bij de P.S. Gerbrandystraat

 

In de Gerbrandystraat is een Bijenhotel neergezet. Dat vinden wij een prima zaak. In ons verkiezingsprogramma hebben wij hiervoor aandacht gevraagd. De passage uit het Verkiezingsprogramma (pag. 35) kunt u hieronder lezen.

 

 

(...)

"Wij willen uitvoering geven aan het stimuleren en faciliteren van natuureducatie aan jong en oud gericht op kennis over en respect voor de natuur. Bijen en vlinders kunnen als symbool voor een groen en duurzaam Papendrecht worden gehanteerd. Uitvoering geven aan het eerder ondertekende Bijenconvenant. Wij willen imkers hierbij actief betrekken. Verbetering van de leefomstandigheden van solitaire bijen en vlinders kan worden gerealiseerd door het creëren van bloemrijke stroken, rustplekken en nestgelegenheden. Bij de inrichting van de openbare ruimte kiezen wij zo veel mogelijk voor bij-vriendelijke bomen en planten. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen willen wij verder ontmoedigen. Ook willen wij voldoende financiële middelen beschikbaar stellen om gericht uitvoering te kunnen geven aan natuurontwikkeling en om te kunnen investeren in een groene(re) toekomst."

(...)