· 

QR Code/2G/Mondkapje: tekenen van de omgekeerde wereld

Onze fractie heeft de afgelopen 18 maanden verschillende keren aan de bel getrokken. Zo hebben we een Corona Noodfonds voor plaatselijke ondernemers bepleit, brieven geschreven, moties ingediend en vele vragen gesteld. Ondanks de vrijwel algehele ontkenning van de kwaliteit van onze inbreng sturen wij u hierbij voor de laatste maal in deze bestuursperiode een aantal Artikel 40 ex Reglement van Orde vragen, met het verzoek deze te (laten) beantwoorden en te delen met de leden van het College en de Gemeenteraad.

 

De media in Nederland blijken in onvoldoende mate de onafhankelijke stem ruimte te geven in het publieke debat. De onafhankelijke stem die kritisch is en die zich oriënteert op waarheidsvinding bij het coronabeleid dat wordt gevoerd. We zijn van een open democratisch systeem door corona geëvolueerd tot een autoritair systeem, waarbij de democratische inbreng aan banden is gelegd.

 

Het is zelfs zo dat een raadslid dat om principiële redenen zou besluiten geen mondkapje in het gemeentehuis te dragen een boete riskeert van 95 euro. Beter dan met deze repressieve maatregel kan niet worden aangetoond dat het recht van raadsleden om inbreng te leveren in de commissies en in de gemeenteraad aan banden is gelegd. Door middel van een autoritair besluit is een situatie ontstaan die ongekend is in de recente parlementaire geschiedenis. Immers, gekozen volksvertegenwoordigers, plaatselijke politici met een mandaat van de kiezers, die om principiële redenen geen mondkapje willen dragen worden in hun functioneren gedwarsboomd door middel van het risico van een boete.

 

Lees de hele brief bij 'Printbare versie volledige brief' (hieronder).

Printbare versie volledige brief
OP -brief QR code, mondkapje, rechtmatig
Adobe Acrobat document 516.3 KB
Mondkapjes hebben geen toegevoegde waarde
OP-statement Mondkapjes hebben geen toeg
Adobe Acrobat document 567.0 KB
Brief bezorgde inwoonster
Brief van Helen Keijzer, ingekomen 19-11
Adobe Acrobat document 237.5 KB