· 

PAB feitenvrij in debat over woontoren Veerpromenade

Raadslid Margré van Wijngaarden
Raadslid Margré van Wijngaarden

Tijdens het debat in de commissie ruimte op 13 oktober 2021 stelde Margré van Wijngaarden (PAB): "U maakt het wel erg bont, u steekt Christiaan Andersen naar de kroon. U probeert nog steeds mensen wijs te maken dat een cultureel centrum financieel haalbaar is". Deze woorden werden opgetekend door Hans Huisman in een artikel in het Kontakt van 20 oktober.

 

PAB in debat feitenvrij

Hetgeen mevrouw van Wijngaarden hier stelt zijn feitenvrije beweringen.

  • Er is geen businesscase gemaakt van een cultureel centrum op de Markt;
  • Hieruit volgt dat beweringen over financiële haalbaarheid nergens op gestoeld zijn.

Mevrouw van Wijngaarden beweert dat de woontoren in financiële zin wel haalbaar zou zijn.

  • Er is geen businesscase gemaakt van de woontoren op de Markt;
  • Hieruit volgt dat beweringen over financiële haalbaarheid nergens op gestoeld zijn.

Wat we intussen wel weten is dat er een geheim rapport ligt waarin de planschade in beeld is gebracht. De bewoners aan de Veerpromenade die zich tegen de komst van de woontoren verzetten zullen naar verwachting een financiële compensatie krijgen. De gemeente houdt er nu al ernstig rekening mee dat er planschade aan bewoners zal worden uitgekeerd.

Het totaal bedrag loopt behoorlijk op, de precieze bedragen mogen wij niet vermelden omdat het rapport geheim is. Maar mevrouw van Wijngaarden verzuimde wel deze planschadekosten mee te nemen in haar betoog.

 

Het is dus maar de vraag of de woontoren aan de Veerpromenade, zoals het College het op dit moment voor zich ziet, in financiële zin haalbaar is. Het kan ook een financieel debacle worden. De voorstanders van de woontoren houden hiermee geen rekening.

 

Voor de achtergronden bij dit debat verwijzen wij u naar onze inbreng tijdens het debat in de commissie ruimte van 13 oktober 2021. U kunt onze inbreng via deze link lezen.

Er valt dus wat te kiezen bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Het PAB, dat zegt altijd het bewonersbelang te eerbiedigen, houdt bij dit project geen rekening met de bewoners ter plekke. Ook de participatie door bewoners houdt bij dit project niet over. Het algemeen belang is beter gediend met een cultureel centrum, omdat dan alle Papendrechters daarvan gebruik kunnen maken. Als de woontoren er komt zijn er maximaal 30 appartementen te verdelen. Het PAB blijkt feitenvrije beweringen te doen, heeft overduidelijk geen enkel benul van stedelijke ontwikkeling en maakt van een al behoorlijk saai plein een Slaapplein. Kies daarom voor het alternatief: Onafhankelijk Papendrecht.