· 

Tegen Corona-boetes voor lokale ondernemers

Open brief aan de gemeenteraad van Papendrecht

Geachte collega's,

 

Hierbij sturen wij jullie een Motie oproep tot niet handhaven corona toegangsbewijs toe. Wij hebben eerder een brief aan de burgemeester geschreven met uitgebreide motivatie waarom wij aandringen op niet handhaven op het coronatoegangsbewijs door de Boa's. De brief is hier te lezen.

 

Willen wij hieraan (aan het handhaven door de Boa's) een bedrag van 80.000 euro besteden, zoals te lezen valt in de Eerste Concernrapportage 2021? Zo'n bedrag inzetten om 'onze' ondernemers dwars te zitten met ondoordacht regeringsbeleid? Willen wij dat echt?

 

Afgelopen weekend werd bekend dat bij een van de horecazaken in Papendrecht al Boa's waren langs geweest met de melding dat bij niet naleving van de regels boetes konden worden uitgedeeld, tot wel € 25.000 euro. Dat zijn dreigementen waar ondernemers (begrijpelijkerwijs) van schrikken. Dit leidde tot flink wat commotie onder de inwoners; de sociale media stonden er bol van. Afgelopen weekend stond er een opvallend opinieartikel in de Volkskrant over de vraag wat wij met elkaar opschieten bij de invoering van een 'coronapas'?

 

Als je als samenleving een coronapas invoert, moet je heel zeker zijn van de voordelen. Weten we inmiddels echt zeker dat de voordelen van deze pas opwegen tegen de nadelen? In het Verenigd Koninkrijk is besloten de pas niet in te voeren. De voordelen zijn te onduidelijk. In Denemarken schrappen ze de reeds ingevoerde pas. Formeel vanwege de hoge vaccinatiegraad. In werkelijkheid omdat de toegevoegde waarde nihil is. Er zijn ook hier weinig medici die echt geloven dat de pas een positieve bijdrage aan de publieke gezondheid gaat leveren. Wel is vrijwel iedereen het erover eens dat er een vorm van schijnveiligheid wordt geïntroduceerd. Ook gevaccineerde mensen blijken (helaas) besmettelijk te kunnen zijn.

 

Naast de verkilling van de samenleving en de onduidelijke voordelen, zal de coronatoegangspas ook de sociaaleconomische tweedeling in onze samenleving verder vergroten. Of je je als ongevaccineerde laat testen zal onder andere gaan afhangen van je economische situatie. De testlocaties zitten voor de meeste mensen niet om de hoek. Gemakshalve lijken we bij de invoering van de coronapas te zijn vergeten dat mensen met een krappe beurs ook een beperkte actieradius hebben. De coronatoegangspas sluit arme mensen harder uit dan rijkere mensen. Het opinieartikel is hier te lezen. Inmiddels liet staatssecretaris Mona Keijzer weten dat zij zich niet meer met het beleid kan verenigen: en dat zegt wel wat.

 

Toegegeven: wij kunnen op het niveau van de eerste overheid als gemeente het landelijke beleid natuurlijk niet veranderen. Maar we kunnen wél de pijn die dit beleid veroorzaakt verzachten. En we kunnen ook hoop bieden aan inwoners en ondernemers binnen onze gemeente die in gewetensnood komen door op de coronapas te moeten controleren. Is het ons dit allemaal waard? Zal deze coronapas een lang leven beschoren zijn? En hoe staan wij in de vraag dat grondrechten zo makkelijk werden ingeleverd, daar waar het primair om een medisch probleem gaat? Het coronabeleid vormt een inbreuk op het medische grondrecht. Er zijn zoveel redelijke alternatieven voor de weg die onze regering nu inslaat, dat het onbegrijpelijk is wat nu gebeurt.

 

Een alternatief is goed kijken naar de reële dreiging en onderscheid maken naar risicogroepen en die bescherming aanbieden. Daarnaast zou onze regering zich sterk kunnen maken voor een andere inrichting van de zorg. Want ons zorgstelsel lijkt inmiddels de kern van het probleem. We sturen in de zorg zo nadrukkelijk op financieel rendement dat we er niet in slagen om een relatief eenvoudig capaciteitsprobleem op te lossen. Een stelselverandering lijkt een langetermijnoplossing. Maar tijdelijke coronaziekenhuizen waar we het personeel bijvoorbeeld beter betalen, zouden alvast veel problemen kunnen oplossen. Alle opmerkingen ten spijt dat het lastig is om personeel te vinden, blijft het een feit dat we in de afgelopen 10 jaar meer dan tienduizend zorgmedewerkers naar huis hebben gestuurd. Wegbezuinigd. Ironisch en pijnlijk tegelijk is dat de onderhandelingen over de cao voor zorgpersoneel al maanden muurvast zitten. Mensen die er verstand van hebben brengen goede ideeën aan. Jammer, dat er in 'Den Haag' telkens zo slecht naar hen wordt geluisterd.

 

Resumerend: wat wij kunnen doen is met deze motie aan de burgemeester vragen, een oproep aan de burgemeester doen, om niet actief te handhaven bij de corona toegangspas. Daarmee geven wij impliciet aan dat wij moeite hebben met het landelijk beleid en vooral op de wijze waarop dat neerslaat in de gemeente. Wij zijn als lokale volksvertegenwoordigers in beeld omdat het (landelijke) beleid plaatselijke ondernemers én inwoners treft. En wij willen er niet alleen voor de 'gevaccineerden' zijn. Maar wij willen er ook zijn voor de 'ongevaccineerden'.

 

In essentie begaat de regering in Den Haag de fout dat het de coronacrisis aanpakt met instrumentarium uit het strafrecht, terwijl het hier om een publieke medische zaak de gezondheid betreffende gaat; een pandemie die voortgekomen is uit een virus. De bestuurlijke impotentie van de huidige regering heeft gezorgd voor een tweedeling in de samenleving die wij met elkaar een halt moeten toeroepen. Voor het te laat is en burgerlijke ongehoorzaamheid de kop opsteekt.

 

Wie zijn oor te luisteren legt bij verstandige wetenschappers, goede politici en mensen met gewoon gezond verstand kan nu al weten dat de huidige aanpak van vergroting van maatschappelijke tweedeling, verkilling, verharding, straffen opleggen enzovoorts niet gaat leiden tot een werkende maatschappelijke oplossing in vrede. Het is nu aan ons te laten zien aan de Papendrechtse samenleving waar wij staan. Staan wij aan de kant van de regering in Den Haag, de onderdrukkers, de mensen die de tweedeling erdoor willen jassen, de mensen die ons onze grondrechten afnemen? Of staan wij aan de kant van de mensen die hart hebben voor de samenleving, die solidair zijn en die de problemen willen aanpakken op het juiste bestuurlijke niveau en met de juiste bestuurlijke en politieke middelen? Het coronavirus is primair een publiek medisch probleem, dan moeten we dit probleem met een beter publiek medisch en gezondheidsbeleid oplossen. Het (dreigen met) straffen en beboeten van weerloze ondernemers in Papendrecht gaat ons echt niet verder helpen. Vandaar deze motie als signaal dat we niet alleen de inwoners, maar zeker ook de lokale ondernemers van Papendrecht steunen.

 

Jullie zijn allemaal uitgenodigd deze motie mede in te dienen.

 

Met hartelijke groet van Ruud Lammers.

Motie oproep tot niet handhaven corona toegangsbewijs
Motie oproep tot niet handhaven corona t
Adobe Acrobat document 313.0 KB